Vest-Agder

Ansatte ved Vest Agders fylkeskontor

Åpningstid:
08.00-15.45

Epost: vest-agder@nsf.no Tlf. 994 02409
Adresse: Dronningens gate 12, 2 etasje, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 261, 4663 Kristiansand

Siste nyheter fra Vest-Agder

Det skal gjennomføres valg av en Hovedtillitsvalgt (HTV) i 30% i Nye Kristiansand.

Vi er så heldige å ha to kandidater til HTV vervet. Det er Ragnhild Bergstøl og Aase Marie Sandland. Mer informasjon om kandidatene finner dere i vedlagt dokument Kandider til 30% HTV verv_Informasjon til Fylkessiden

Er du ansatt i Kristiansand, Songdalen eller Søgne kommune så vil du bli invitert til å delta i valget. Valget vil bli gjennomført elektronisk ved at dere får tilsendt en mail med en link der dere kan stemmer på en av de to kandidatene som har sagt seg villige til å delta. Valget gjennomføres fra fredag 13.12.19 til fredag 20.12.19 kl 12:00

Nominasjonskomiteens innstilling finner dere her Innstilling 30% HTV

Lurer du på noe så ta kontakt med fylkeskontoret v/Kristine Neset

Medlemmer til nominasjonskomite er valgt

På HTV konferanse 27.november 2019 ble Vest-Agders andel av felles nominasjonskomite for valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for nye NSF Agder i perioden 2020-2023 valgt.
Gratulerer og lykke til i arbeidet!

Valg av Hovedtillitsvalgte i Nye Kristiansand kommune

Det er blitt gjennomført valg på hovedtillitsvalgte i to 100% verv. Valget ble avsluttet fredag 29.11.19. og det var Cathrine Kaarikstad og Tone Ramsland som ble valgt. Det blir ingen andre valgrunde siden begge kandidatene fikk mer enn 50% av stemmene. Vi gratulerer.

Landsmøte 2019

Landsmøte i NSF arrangeres hvert 4. år, og i år ble det arrangert fra 04.11 til 08.11 på Gardermoen.

Kandidater til nominasjonskomiteen

I mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominerte foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Avansert klinisk sykepleie

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere. 

Landsmøtedelegater 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fylkesmøte ble avholdt tirsdag 5 mars på Hotell Norge. Det ble et spennende valg av kandidater til Landsmøte 2019. Tydelige, stolte, modige og engasjerte sykepleiere.

Fylkesleder har ordet

Her kommer et nyhetsbrev fra fylkeskontoret i Vest-Agder. Vi ønsker med dette brevet å informere litt om hva som skjer i NSF. Det skjer mye spennende i Vest-Agder også innenfor helsetjenestene, som igjen påvirker NSF. I Vest-Agder har vi 8 kommuner som skal bli til 3.