Lokalt fagforum

Etablering av lokal faggruppe for Sykepleieledere

Det er etablert egen lokal faggruppe for Sykepleieledere i Vest Agder.
Du finner nytt fra lokalgruppa på NSFs hjemmeside: Faggrupper/Sykepleieledere/Lokalgrupper/Vest-Agder. 
Vil du bli medlem? Gå til Faggrupper/Sykepleieledere - "Bli medlem av faggruppen". Velkommen!

Lokale faggrupper i Vest-Agder

Faggruppelederne i Vest-Agder har den 18. september 2012 valgt Marianne Kjørmo Wilhelmsen som deres representant i fylkesstyret.                                                       

E-post: marianne.wilhelmsen@sshf.no                                                                       

Se liste med ledere/kontaktpersoner i vedlegg.