Tillitsvalgte

Audnedal kommune

GERD MARIE EIKSÅ VIBLEMO
Arbeid: 382 81 290
Mobil: 482 97 103
Epost: gerd.marie.viblemo@audnedal.kommune.no

Farsund kommune

Arbeid: 383 82 000
Mobil:
Epost:

Flekkefjord kommune

NINA JANSEN NILSEN
Arbeid: 383 28 400 / 383 72 276
Mobil: 971 51 499
Epost: nilni@flekkefjord.kommune.no

Fylkesmannen i Agder

GRY NINA ILJE TVEIT
Helse og omsorgsavd.
Arbeid: 381 76 164
Mobil: 414 09 351
Epost: fmavgnt@fylkesmannen.no