Aktuelle aktiviteter

Velkommen til medlemsmøte i forum for seniorsykepleiere 13 september

Charlotte Svendsen forteller om prosjektet "pulserende kystperler"

Årshjul 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her kan du se NSF Vestfolds årshjul for 2018, som vi for søker å holde oppdatert til enhver tid:

Årshjul_2018_Vestfold

"God vakt" - konferanse i Vestfold

16.november arrangerte NSF konferanse for ledere verneombud og hovedtillitsvalgte i Vestfold

Medlemsmøte i forum for seniorsykepleiere i Vestfold

Seniorsykepleierne i Vestfold inviterer til møte torsdag 14.september kl. 11.30

"Det er nå det gjelder!"

Norsk Sykepleierforbund i Vestfold inviterer til åpent politisk møte med debatt mellom de ni største politiske partiene mandag 28. august kl 18-20 på Quality Hotel Tønsberg.

NSF Vestfold arrangerer arbeidstidskurs for ledere 11.september

Denne høsten arrangerer NSF Vestfold kurs for ledere som ønsker mer kunnskap om arbeidstidsbestemmelser og turnus.

Aktivitetsplan for Vestfold 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du oversikt over aktivitetene i Vestfold 2017

Du må være pålogget for å kunne lese denne.

Årsplan 2017 Vestfold

Aktivitetsplan 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Vedlagt finner du NSF Vestfolds aktivitetsplan for 2016. Den vil nok endres i løpet av året, men den du finner her vil være den sist oppdaterte.

Kun tilgjengelig for påloggede medlemmer

Aktivitetsplan Årshjul Vestfold 2016

Aktivitetsplan for Vestfold 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her kan du følge med på aktiviteter i fylkeskontoret og for medlemmer i 2015

Endringer kan forekomme og skjemaet oppdateres fortløpende

Kun tilgjengelig for påloggede medlemmer

Vellykket lederkonferanse i Vestfold

Tirsdag 4. november arrangerte NSF Vestfold konferanse med temaet Konferanseledelse for sykepleierledere fra hele fylket.

Nærmere 60 ledere deltok.

Aktivitetsplan for Vestfold 2014

Her kan du se NSF Vestfolds aktivitetsplan for 2014.

Endringer kan forekomme underveis, og dokumentet skal bli oppdatert automatisk når så skjer.

Fullsatt sal på NSF-Vestfolds fagdag 12.mai 2014

Foredragsholderne Magnar Kleiven og Hege Gade begeistret og engasjerte de 185 deltagerene i auditoriet på Sykehuset i Vestfold.

Vellykket fagdag 14.mai!

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen, arrangerte NSF-Vestfold gratis fagdag for medlemmer i auditoriet på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

 

Aktivitetsplan for NSF-Vestfold 2013

Her finner du blandt annet oversikt over de ulike arrangementene, kurs og andre aktiviteter i regi av NSF Vestfold for 2013

Medlemmer fra Vestfold i Operaen 24.september

På Norsk Sykepleierforbunds 100-årsdag deltok over 40 medlemmer fra Vestold på festforestillingen i operaen.

Markering av Den internasjonale sykepleierdagen i Larvik

Lørdag 12.mai serverte Hovedtillitsvalgt Johnny Nevland vafler og kaffe utenfor Nordbyen kjøpesenter sammen med tillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund i Larvik

1.mai-markering i Svelvik

Helseminister og NSF-medlemmer under fane.bmp (Kampanje 510)1.mai fikk Svelvik besøk av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun fikk blandt annet møte engasjerte medlemmer i NSF med krav om rett til 100% stilling.

Fylkesleder Lisbeth Rudlang holdt apell for helseministeren og et fullsatt samfunnshus

Forbundsleder Eli Gunhild By på NSFs første lokale fagpolitiske konferanse i Vestfold

IMG_0295.JPG (Ingress 490)

15.-16. februar var 35 lokale faggruppeledere, hovedtillitsvalgte og fylkesstyremedlemmer i Vestfold samlet til lokal fagpolitisk konferanse på Havna hotell på Tjøme. Konferansen er i henhold til vedtektene som ble vedtatt på NSFs landsmøte i 2011. Forbundsleder Eli Gunhild By deltok, og hun utfordret oss til å "ta rommet"! Hun presiserte at sykepleierne har mye å bidra med - særlig i disse samhandlingstider!

Karrieredagen 2012

14.februar 2012 gikk karrieredagen 2012 av stabelen på Bakkenteigen, Høgskolen i Vestfold.

Det var stor aktivitet rundt NSF-Vestfolds stand med informasjon om NSF, utloddning og med populære "Give aways".

Fagpolitisk konferanse på Tjøme 15.-16. februar

NSF-Vestfold arrangerer lokal fagpolitisk konferanse for Fylkesstyret, Hovedtillitsvalgte og Faggruppeledere i Vestfold.

Aktivitetsplan for NSF-Vestfold 2012

Her finner du aktivitetsplanen for 2012

Vinner av NSF Vestfolds julekonkurranse

Den heldige vinner av årets julekonkurranse 2010 ble Tone Walmestad! Premien er en flott og praktisk NSF-sekk. Vi gratulerer!

Les Tones svar her:

Vervekampanje på Høgskolen i sørøst-norge, campus Vestfold 2017

Ca. 90 % av studentene som var tilstede meldte seg inn i NSF umiddelbart.

Aktivitetsplan høsten 2010 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du NSF - Vestfolds aktivitetsplan for 2. halvår 2010.