Aktuelle saker

Presentasjon av kandidater til valg på NSF Vestfolds Fylkesmøte og NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Nedenfor finner du alle kandidater som stiller til valg på fylkesmøtet, samt hvordan nominasjonskomiteen innstiller disse i forkant av valgene. Ved å klikke på navnet kan du lese mer om kandidaten.

FYLKESMØTET 2015 MED VALG

På Fylkesmøtet 26. mars 2015 skal det velges fylkesstyre for neste fire-årsperiode, samt landsmøtedelegater til Landsmøtet som er i november 2015. Les mer HER.

12-timersvakter på Sykehuset i Vestfold

Les om forsøksordning her

Torsdag 29.august arrangerer NSF-Vestfold åpent møte med fylkets sentrale politikere

Tid: 18.00

Sted: Træleborg konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg

Benytt denne anledningen til å høre de politiske partienes syn på viktige temaer som angår sykepleiernes og pasienters/brukeres hverdag!

Tema:

  • Forebyggende helsearbeid
  • Eldreomsorg - rekruttering - bemanning
  • Likelønn - arbeidstid
  • Privat - offentlig helse- og omsorgstjenester

 

Presentasjon av Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Pasient- og brukerombudet er en viktig samarbeidspartner for sykepleiere og terskelen for å kontakte dem skal være lav.

Landsmøtevedtak

Under landsmøtet ble det gjort viktige vedtak i mange saker. Her kan du lese et kortfattet sammendrag av disse.

Landsmøtet vedtok tre politiske uttalelser

  • Seriøse arbeidsgivere følger loven
  • Nasjonal sjefssykepleier nå!
  • Likelønnskampen fortsetter

Tone Woll Buer svarer Anne-Kari Bratten

NSFs foretakstillitsvalgt på SiV hadde for en tid tilbake et innlegg i Tønsbergs Blad om arbeidstid som går på helsa løs. Anne-Kari Bratten i Spekter svarte på dette - og nå følger Tone opp debatten.

Omsorgstjenesten på sparebluss!

Hovedtillitsvalgt i Larvik kommune advarer mot kommunens pålagte vikarstopp ved sykdom, permisjon og ferie.

Nye fire år i NSFs forbundstyre

Rigmor Føske Johnsen som arbeider ved Sykehuset i Vestfold er valgt for fire nye år i NSFs forbundstyre.

Ny leder av NSFs kontrollutvalg

Under NSFs landsmøte, ble Johnny Ødegård valgt som ny leder av NSFs kontrollutvalg. Han har sitt daglige arbeider ved Sykehuset i Vestfold.

Marianne Heim Skovly er valgt som medlem av sentral nominasjonskomite

Marianne Heim Skovly fra Tønsberg ble valgt som medlem av sentral nominasjonskomite for de neste fire årene frem til landsmøtet i 2015.

Ny leder av rådet for sykepleieretikk

Berit Daae Hustad ble valgt som ny leder av rådet for sykepleieretikk under Landsmøtet onsdag 9.november.

Hun overtar vervet etter Marie Aakre.

 

Arbeidstid på helsa løs!

Sier  Tone Woll Buer, foretakstillitsvalgt ved Sykehuset i Vestfold tilTønsbergs Blad 7.11.11

Ikke oftere enn hver tredje helg!

Dette skriver hovedtillitsvalgt for NSF i Larvik kommune i Østlandsposten 20.10.11

Nei til privatisering av sykehjemsplasser på Nøtterøy!

Hovedtillitsvalgt for NSF støtter rådmannens innstilling i kronikk i Tønsbergs Blad 20.10.11

Vestfolds delegater er klare for NSFs landsmøte!

Etter å ha forberedt seg gjennom to dagssamlinger, en to-dagssamling og en god del hjemmearbeid, er delegasjonen fra Vestfold klar for NSFs landsmøtet som starter mandag 7. november

Nominasjonskomiteens innstilling

På fylkesmøtet 24.mars skal det velges fylkesleder, nestleder, fylkesstyre og delegater til landsmøet.

 Kandidatene er presentert i "Medlemskontakten"