Fagsider

Kompetansebroen i Vestfold

Kompetansebroen Vestfold ledes av sykepleier og prosjektleder Pia Wangen Flesche og ble lansert 5.juni 2019.