Fagsider

Fagkonferanse i jordmorfag i Trondheim

Foran Nidarosdomen er de på tur med en av foreleserne fra UK; Emma Spillane, som foreleste om fysiologisk setefødsel, en kunst vi håper å bidra med å få tilbake til fødestua. Dvs at et seteleie fødes naturlig. Emma vil være en spennende kontakt fra UK.                        

 

 

12.mai 2017 - Presentasjoner/foredrag

Her finner du de presentasjoner fylkeskontoret har fått fra de ulike foredragsholderne på vår fagdag 12.mai 2017.

Guro Marie Eikens foredrag 12.mai 2015

Guro Marie holdt et engasjerende foredrag om sin erfaring som deltaker på første kull i videreutdanningen Geriatrisk vurderingskompetanse og om erfaringer etter utdanningen.

 

Tilsyn og tilsynssaker – skummelt for sykepleiere?

Intervju med Randi Askjer som er sykepleier og arbeider i Helse og Sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold

Vellykket fagkafé

Faggruppene i NSF Vestfold inviterte til fagkafe 21.mars 2019

Midler til fagkurs for TV, HTV, lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSFs landsmøte i 2015 vedtok å utvide gruppen som kan søke sitt respektive fylke om midler til fagkurs. Gruppen omfatter nå, i tillegg til hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, også lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer.

Bibliotek

NSF-Vestfold har et utvalg av aktuell litteratur som våre medlemmer kan låne gratis. 

 

Fagkafe 24.april

Faggruppene i Vestfold hadde invitert til fagkafé og mange engasjerte medlemmer deltok for å høre kreftsykepleier Marit Bjelland

Jubileumspris Telemark 2017 til Beate Alstad

NSF Telemark har i anledning sitt 70 års jubileum valgt å dele ut en jubileumspris. NSF sitt slagord er tydelig-modig-stolt. Vi har valgt å gi jubileumsprisen til en sykepleier som er både tydelig, modig og stolt. I tillegg er Beate Alstad både uredd og nysgjerrig. Les begrunnelsen for prisen her: