Fagsider

Fagkonferanse i jordmorfag i Trondheim

Foran Nidarosdomen er de på tur med en av foreleserne fra UK; Emma Spillane, som foreleste om fysiologisk setefødsel, en kunst vi håper å bidra med å få tilbake til fødestua. Dvs at et seteleie fødes naturlig. Emma vil være en spennende kontakt fra UK.                        

 

 

Midler til fagkurs for TV, HTV, lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSFs landsmøte i 2015 vedtok å utvide gruppen som kan søke sitt respektive fylke om midler til fagkurs. Gruppen omfatter nå, i tillegg til hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, også lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer.

Fagkafe 24.april

Faggruppene i Vestfold hadde invitert til fagkafé og mange engasjerte medlemmer deltok for å høre kreftsykepleier Marit Bjelland

12.mai 2017 - Presentasjoner/foredrag

Her finner du de presentasjoner fylkeskontoret har fått fra de ulike foredragsholderne på vår fagdag 12.mai 2017.

Guro Marie Eikens foredrag 12.mai 2015

Guro Marie holdt et engasjerende foredrag om sin erfaring som deltaker på første kull i videreutdanningen Geriatrisk vurderingskompetanse og om erfaringer etter utdanningen.

 

The 9 th Healtcare Infection Sosiety november 2014

Reisebrev fra HIS kongress i Lyon 15-18.11.2014

Tilsyn og tilsynssaker – skummelt for sykepleiere?

Intervju med Randi Askjer som er sykepleier og arbeider i Helse og Sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold

"Den akutt syke eldre"

Marit Dahl Mikkelsen er sykepleier og prosjektleder for et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og flere kommuner i Vestfold

12-kommune samarbeidet og samhandlingsreformen

På HTV-konferansen 31.oktober 2012, hadde vi besøk av Cecilia Haglind som orienterte om status for samhandlingsreformen i Vestfold.

«Sykepleiere trenger ikke smykker for å glitre»

Nå er det slutt på at helsepersonell bruker ringer og andre smykker på arbeidet!

Bibliotek

NSF-Vestfold har et utvalg av aktuell litteratur som våre medlemmer kan låne gratis.