Vestfold

Svenner fyr (fotograf Yngve Rakke)

Åpningstid: 09.00-15.45

Epost: vestfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Storgaten 35, Torvet, 3126 Tønsberg 

Siste nyheter fra Vestfold

Julemiddag for pensjonister Vestfold 28.november

NSF Vestfold inviterer pensjonister fra Vestfold til tradisjonell julemiddag  i frimurerlosjens lokaler  i kammegaten 4 i Tønsberg. Lokalet er i 2. etg men det er heis.

Pris 200 kr for juletallerken, dessert og kaffe.

Ta med kontanter eller vi har Vipps.

Valg i nye Holmestrand kommune

Medlemmer i dagens Sande og Holmestrand kommuner, med korrekt e-postadresse, vil 8.november motta en e-post hvor de kan stemme på hovedtillitsvalgt, og stedfortreder for denne, i nye Holmestrand kommune. Her kan du lese om kandidatene på valg.

Valg av Hovedtillitsvalgt i nye Holmestrand kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sande og Holmestrand kommuner slås sammen til nye Holmestrand 01.01.2020. Dermed må medlemmer i disse to kommuner velge hovedtillitsvalgt, samt stedfortreder for denne. Valgperioden er fra 01.01.2020-28.02.2021.

Forslag på kandidater til vervet som hovedtillitsvalgt og stedfortreder for denne må sendes nominasjonskomiteen innen fredag 25.10.2019 kl 15.00.

Mer info finner du ved å klikke på overskriften og/eller lenker du finner på denne siden.

Valg av hovedtillitsvalgt og dennes stedfortreder i nye Tønsberg kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Tønsberg - og Re kommune skal slås sammen til nye Tønsberg kommune fra 01.01.2020. HTV-valgene skal etter vedtektene normalt gjennomføres innen 1. mars i oddetallsår, men ble i år, for de kommuner som skal sammenslås, utsatt til høsten 2019. Valgperioden for HTV og dennes stedfortreder er normalt 2-årig, men for valgene som avvikles høsten 2019 er valgperioden
01.01.2020 – 28.02.2021.

Foreslåtte kandidater som har sagt seg villig kan sendes til nominasjonskomiteen innen 6. november.

Mer info se vedlegg 

Valg av nominasjonskomite!

31. mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges fylkesleder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomité som kan nominere foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Disse skal representere Vestfold på landsmøtet 2019

Vestfolds delegater til landsmøtet i november ble valgt på fylkesmøtet 26.mars.

Her er kandidatene som ble valgt.

Fagkafe 19.november kl 18.00

Anette Holm-Larsen er psykiatrisk sykepleier og terma instruktør. Hun kommer for å holde foredraget «vilje og mot til å stå i det vanskelige møte»

Foredraget handler om hvordan vi møter mennesker som har det vanskelig, som ruser seg, skader seg og fremstår truende og aggressive. Målet er foredraget er å gi oss økt kunnskap og enkle verktøy.  

Årets sykepleier i Vestfold 2017

Charlott Arentz Hagen fikk tildelt NSF Vestfolds sykepleierpris for 2017.

Heltid - en rettighet

Vi har en regjering som i sin politikk stadig demonstrerer at den ikke er opptatt av kjønnslikestilling. I Likestillingsmeldingen gis en god beskrivelse av de strukturelle likestillingsutfordringene, men regjeringen mangler tiltak som svarer på utfordringene.

Årets sykepleier 2016

Sidsel Riisberg Paulsen ble kåret til årets sykepleier på NSF Vestfolds fagdag 12.mai

Årets leder i Vestfold 2016

På NSF-Vestfolds fagdag 12.mai, ble Camilla Andersson tildelt prisen som årets leder

Sykepleierprisen og Lederprisen 2016

Nå er tiden inne for å løfte frem sykepleiere og sykepleierledere som gjør en forskjell for pasienter, kollegaer og /eller faget!