Fylkesavis

Les Medlemskontakten nr. 2 2018

Her finner du stoff om:

90 årsjubileet, artikler fra arbeidsplasser, om trommekorps, fagstoff mm

Medlemskontakten nr.1 2018

Her kan du lese årets første utgave av  Medlemskontakten

Medlemskontakten desember 2017

Her kan du lese siste nummer av Medelemskontakten

Medlemskontakten juni 2017

Her kan du lese Medlemskontakten for første halvår

Medlemskontakten nr. 2 2016

Les Vestfolds medlemsavis her

Medlemskontakten nr. 1 2016

Les medlemsavisen her

Medlemskontakten nr. 2 2015

Her kan du lese NSF Vestfolds innholdsrike fylkesavis elektronisk

 

Sommerutgaven av Medlemskontakten 2015

Medlemskontakt nr. 1 er klar og sendes ut til alle medlemmer i Vestfold i disse dager, men du kan lese den her allerede nå!

Les juleutgaven av Medlemskontakten her

Les blandt annet om alle valgene i NSF 2015, verneombudets rolle i sykehuset, nytt fra høgskolen og fra arbeidsstedene, helg- og høgtidsturnus med mer

Medlemskontakten nr.3 2014

Her kan du lese om 12-timers vakter på sykehuset i Vestfold, nytt fra arbeidsstedene, alle valgene i NSF de første månedene av 2015, avviksmeldinger med mer

Sommerutgaven av Medlemskontakten

Her kan du lese om årets sykepleier og årets leder, fagdagen 12.mai, sykepleierdrevene poliklinikker, håndhygienens dag, nytt fra HTV-områdene, høgskolen, pensjonistforum og mye mer!

Årets første utgave av "Medlemskontakten"

Her finner du informasjon om kurs og konferanser i Vestfold, nytt fra arbeidsplassen, fagstoff, orientering mm

Juleutgave av Medlemskontakten 2013

Her kan du lese årets juleutgave av "Medlemskontakten"

Svar på årets julekonkuranse og vinn fine premier!

Ny utgave av Medlemskontakten

Her kan du lese høstutgaven av Vestfolds fylkesavis "Medlemskontakten"

Årets første utgave av Medlemskontakten

Her kan du lese årets første utgave av Medlemskontakten

Medlemskontakten nr. 4 2012

Årets siste utgave av Medlemskontakten kommer i posten til alle våre medlemmer før jul, men du kan lese den her allerede nå!

Medlemskontakten nr.3 2012

Her kan du lese Medlemskontakten nr. 3 i jubileumsåret

Medlemskontakten nr 2 2012

Les andre utgave av vårt flotte medlemsblad her

Medlemskontakten nr. 1 2012

Her leser du den første utgaven av "Medlemskontakten" i jubileumsåret

"Medlemskontakten" nr 4

Les vår juleutgave av "Medlemskontakten" her.

 

"Medlemskontakten" nr 3

Her kan du lese høstnummeret av NSF Vestfolds medlemsavis

"Medlemskontakten" nr 2

Her kan du lese sommerutgaven av NSF - Vestfolds medlemsavis

Vestfolds fylkesavis "Medlemskontakten" nr.1 2011 leser du her

I dette nummeret finner du blandt annet presentasjon av kandidater som stiller til valg til vervene som Fylkesleder, nestleder og fylkesstyremedlemmer i Vestfold. Du kan også lese om kandidatene som stiller til valg som landsmøtedelegater.