Fylkesstyret

Referat fra fylkesstyremøtet 05.04. 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Referat fra fylkesstyremøtet 05.02.2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Referat fra fylkesstyremøtet 24.10. 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Fylkesstyremøte 7.6. 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Fylkesstyremøte 5.4. 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Fylkesstyremøte 7.februar 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat

Fylkesstyremøte 3.januar 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøtet 20.oktober 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her.

 

Referat fylkesstyremøte 12.-13.september 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøte 15.mars 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Ekstraordinært fylkesstyremøte 7.januar 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

 

Referat fra fylkesstyremøtet 23.oktober 2015

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøtet 12.06.2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Referat fra fylkesstyremøtet 24.04.2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referatet leser du her!

Referat fra fylkesstyremøte 11.03.2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her kan du lese referat fra møtet

Fylkesstyremøte 02.12.14 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referat

Fylkesstyremøte 28.10.2014 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referat

Adresseliste Fylkesstyret i Vestfold Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du liste over og kontaktinfo. til fylkesstyrets medlemmer

Fylkesstyremøtet 21.mai 2014

Her kan du lese referatet

Referat fra fylkesstyremøtet 14.02.2014 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøte 28.10.2013 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Referat fra fylkesstyremøtet i mai 2013

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøtet i mars 2013

Referat fra styremøte

Fylkesstyremøte 6.november 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Fylkesstyremøte 18.-19. september 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat fra møtet her

Fylkesstyremøte 7.juni 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referat fra møtet leser du her

Fylkesstyremøtet 20.mars 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referat fra styremøtet

Fylkesstyremøte 19.januar 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du referat fra møtet

Referat fra Fylkesstyremøte 15.november Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Fylkesstyremøtet 13.-14.september Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du referat fra møtet i fylkesstyret 13.-14.september

Neste fylkesstyremøte er 15.november

Referat fra fylkesstyremøte 26.5.2011 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her kan du lese referat fra fylkesstyremøtet 26.mai 2011

Valg av nytt fylkesstyre 2011-2015 og delegater til landsmøtet 2011

På fylkesmøtet 24.mars 2011 skal det velges nytt fylkesstyre for Vestfold for perioden 2011 - 2015. Det skal også velges delegater fra Vestfold til landsmøtet høsten 2011.

 

Fylkesstyret i Vestfold Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fylkesstyret velges for en periode på fire år. Her finner du oversikt over medlemmene av fylkesstyret i Vestfold.

Fylkesstyremøter høsten 2010

Her finner du oversikt over høstens møter i fylkesstyret for NSF-Vestfold.