Fylkesstyret

Referat fra fylkesstyremøtet 05.04. 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Referat fra fylkesstyremøtet 05.02.2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Referat fra fylkesstyremøtet 24.10. 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Fylkesstyremøte 7.6. 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Fylkesstyremøte 5.4. 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Fylkesstyremøte 7.februar 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat

Fylkesstyremøte 3.januar 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøtet 20.oktober 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her.

 

Referat fylkesstyremøte 12.-13.september 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøte 15.mars 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Ekstraordinært fylkesstyremøte 7.januar 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

 

Referat fra fylkesstyremøtet 23.oktober 2015

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøtet 12.06.2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Referat fra fylkesstyremøtet 24.04.2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referatet leser du her!

Referat fra fylkesstyremøte 11.03.2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her kan du lese referat fra møtet

Fylkesstyremøtet 21.mai 2014

Her kan du lese referatet

Referat fra fylkesstyremøtet 14.02.2014 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøte 28.10.2013 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat her

Referat fra fylkesstyremøtet i mai 2013

Les referatet her

Referat fra fylkesstyremøtet i mars 2013

Referat fra styremøte

Fylkesstyremøte 6.november 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Fylkesstyremøte 18.-19. september 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referat fra møtet her

Fylkesstyremøte 7.juni 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referat fra møtet leser du her

Fylkesstyremøtet 20.mars 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referat fra styremøtet

Fylkesstyremøte 19.januar 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du referat fra møtet

Referat fra Fylkesstyremøte 15.november Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Les referatet her

Fylkesstyremøtet 13.-14.september Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du referat fra møtet i fylkesstyret 13.-14.september

Neste fylkesstyremøte er 15.november

Referat fra fylkesstyremøte 26.5.2011 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her kan du lese referat fra fylkesstyremøtet 26.mai 2011

Valg av nytt fylkesstyre 2011-2015 og delegater til landsmøtet 2011

På fylkesmøtet 24.mars 2011 skal det velges nytt fylkesstyre for Vestfold for perioden 2011 - 2015. Det skal også velges delegater fra Vestfold til landsmøtet høsten 2011.

 

Fylkesstyret i Vestfold Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fylkesstyret velges for en periode på fire år. Her finner du oversikt over medlemmene av fylkesstyret i Vestfold.

Fylkesstyremøter høsten 2010

Her finner du oversikt over høstens møter i fylkesstyret for NSF-Vestfold.