Lokalt fagforum

Line Korsvik gjenvalgt som fagruppeleder

På Vestfolds lokale fagpolitiske konferanse 8 oktober, ble Line Korsvik gjenvalgt som representant for faggruppene i Vestfolds fylkesstyre  2018-2019

 

Referat fra faggruppeledermøte i Vestfold Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Faggruppelederne i Vestfold hadde møte 28.februar 2017.

 

Lokal fagpolitisk konferanse, Oslo 29.09.2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Lokale faggruppeledere, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret var samlet til likal fagpolitisk konferanse i Oslo torsdag 29.09.2016. Vi var samlet i Oslo da svært mange av deltagerne hadde vært på Sykepleierkongressen på Gardermoen de to foregående dager.

Faggruppeledere i Vestfold pr. september 2016

Her finner du oversikt over hvem som er leder for faggruppene og kontaktinformasjon til dem

Årsmøte for Faggruppen av Sykepleieledere i Vestfold

Anne Marie Magnussen er valgt som ny leder av faggruppen

Ny faggrupperepresentant i NSF Vestfolds fylkesstyre

På Vestfolds lokale faggruppekonferanse 17.september, ble Line Korsvik valgt som representant for faggruppene i Vestfolds fylkesstyre.

Takk til Håkon Hovde

Hovde har sittet som faggruppene i Vestfolds representant i fylkesstyret fra 2014 til 2015.

På grunn av blandt annet masterstudie i intensivsykepleie, har han valgt å ikke stille til gjenvalg.

Fylkesstyret i Vestfold takker for godt samarbeid og gode bidrag på vegne av faggruppene og ønsker lykke til videre

Nytt styre i FGD

Fagruppen for geriatri og demens i Vestfold har hatt  årsmøte med valg av styre.


Ny fylkesstyrerepresentant for NSFs lokale faggrupper i Vestfold

Håkon Hovde fra NSFLIS ble valgt som ny fylkesstyre representant på Lokal Fagpolitisk Konferanse i Vestfold 15.september 2014

Faggrupper i Vestfold

Oversikt over faggrupper i Vestfold pr februar 2014 finner du her:

Nytt styre i LaH i Vestfold

 

NSFs Landsgruppe av helsesøstre i Vestfold hadde årsmøte 12.februar med valg av nytt styre.

 

 

Nytt styre i NSFLIS

NSFLIS i Vestfold har hatt årsmøte med valg.

 

Styret vil jobbe for at NSFLIS Vestfold fortsatt skal være en aktiv faggruppe med aktive medlemmer. Vi ønsker oss derfor innspill/kommentarer, ris og ros fra dere, så skal vi gjøre det  vi kan for å få det til.

 

 

Nytt styre i NSF FGD

 NSF FGD Vestfold har avholdt årsmøte med valg  og det nye styret for 2014 er: 

Leder: Veslemøy Bakke

Kasserer: Camilla Søvik Botne

Nestleder/kasserer: Hege Elisabeth Holtar

Styremedlemmer: Vibece Ulrichsen og Kristina Tørnvall

1. Vara: Silje S. Tønnesen

Nytt styre i ALNSF

Det ble holdt årsmøte i ALNSF Vestfold 31. januar. Det nye styret konstituerte seg 28. februar.Nytt styre er Einar Fossli, Sven Ove Austbø, Ine Hotvedt Kjærra, Liv-Anne Fauskanger (kasserer), Hanne Hartmark Jensen (sekretær), Camilla Bjørlin Norén (nestleder) og Andreas Forwald (leder). Endre Jørgensen (tidl. leder), Anette Karlsen (tidl. sekretær) og Ellen Nagelhus har gått ut av styret.

 Det nye styret er igang med å lage handlingsplan for 2012 og oppfordrer alle medlemmer (og andre interesserte) til å følge med på lokalgruppas hjemmeside framover. Adressen er http://www.alnsf.no/Alnsf-lokalgrupper/Vestfold/. Der vil det komme fortløpende info om kommende arrangementer og referater fra styre- og medlemsmøter.

Vellykket ettermiddagsseminar i NSFs faggruppe for geriatri og demens

27.10.11 hadde FGD i Vestfold ettermiddagsseminar med temaet

Hvilken oppfølging og vurdering krever den multisyke eldre pasienten for å forebygge ytterligere funksjonsvikt?”.

Ny leder av lokalt fagforum i Vestfold

Andreas Forwald er valgt som ny leder av lokalt fagforum i Vestfold og overtar vervet etter Grethe W. Edvardsen. Han er anestesisykepleier og arbeider ved Sykehuset i Vestfold.

Ny faggruppe i Vestfold

NSF's Faggruppe for sykepleiere i Geriatri og Demens er nå stiftet på konstituerende møte 28. april 2010.

Faggruppene i Vestfold

Oversikt over hvem som er ledere for de for forskjellige faggruppene i Vestfold