Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte og Foretakstillitsvalgte i Vestfold 2019

Her finner du en jevnlig oppdatert oversikt over NSF Vestfolds foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgte i tariffområdene Spekter, KS og Staten, samt tillitsvalgte innen Virke og NHO-Service.

Sjekkliste i forbindelse med HTV/TV valg Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Under finner du en nyttig sjekkliste vi har fått låne av Telemark. Håper den kan gi dere noen tips i forhold til planleggingen av aktivitetene fremover.

Hva er forskjellen på sykepleier og vernepleier?

 

Både sykepleiere og vernepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, blant annet i medikamenthåndtering. De er likestilt som helsepersonell i helsepersonelloven og må forholde seg til bestemmelsene i forskrift om legemiddelhåndtering. Likevel har de to yrkesgruppene svært ulik kompetanse.

Lønnskartlegging i Vestfold Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Mange virksomheter sliter med å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere, og lønn er et viktig virkemiddel. NSF Vestfold kartlegger derfor lønnsbetingelsene for sykepleiere i fylket. Vi får mange henvendelser fra jobbsøkende sykepleiere om dette, og vi vet at virksomhetene også bruker ressurser på å besvare slike henvendelser.

 

Saksbehandling- tips til fremgangsmåte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Denne flotte brosjyren har vi fått låne av Telemark Fylkeskontor

Her finner du tips og råd til hvordan du som TV/HTV kan ivareta medlemmets rettigheter på en profesjonell måte.

 

Tipshefte til lokale forhandlinger KS Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner dere råd og tips til lokale forhandlinger

Oppdateringskonferansen 12.juni.2019

Her finner du foliene fra konferansen.

Brukerveiledning til reiseregning Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du en brukerveiledning til hvordan du fyller ut reiseregningen din, etter du har vært på introduksjonskurs

Hovedavtaleveileder Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune, og Akademikerne kommune har i felleskap laget

dette heftet som en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan,

og i noen tilfeller skal, forstås.

Midler til fagkurs for TV, HTV, lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSFs landsmøte i 2015 vedtok å utvide gruppen som kan søke sitt respektive fylke om midler til fagkurs. Gruppen omfatter nå, i tillegg til hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, også lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer.