Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte og Foretakstillitsvalgte i Vestfold 2019

Her finner du en jevnlig oppdatert oversikt over NSF Vestfolds foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgte i tariffområdene Spekter, KS og Staten, samt tillitsvalgte innen Virke og NHO-Service.

Sjekkliste i forbindelse med HTV/TV valg Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Under finner du en nyttig sjekkliste vi har fått låne av Telemark. Håper den kan gi dere noen tips i forhold til planleggingen av aktivitetene fremover.

Hva er forskjellen på sykepleier og vernepleier?

 

Både sykepleiere og vernepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, blant annet i medikamenthåndtering. De er likestilt som helsepersonell i helsepersonelloven og må forholde seg til bestemmelsene i forskrift om legemiddelhåndtering. Likevel har de to yrkesgruppene svært ulik kompetanse.

Lønnskartlegging i Vestfold Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Mange virksomheter sliter med å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere, og lønn er et viktig virkemiddel. NSF Vestfold kartlegger derfor lønnsbetingelsene for sykepleiere i fylket. Vi får mange henvendelser fra jobbsøkende sykepleiere om dette, og vi vet at virksomhetene også bruker ressurser på å besvare slike henvendelser.

 

Saksbehandling- tips til fremgangsmåte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Denne flotte brosjyren har vi fått låne av Telemark Fylkeskontor

Her finner du tips og råd til hvordan du som TV/HTV kan ivareta medlemmets rettigheter på en profesjonell måte.

 

Tipshefte til lokale forhandlinger KS Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner dere råd og tips til lokale forhandlinger

Hovedavtaleveileder Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune, og Akademikerne kommune har i felleskap laget

dette heftet som en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan,

og i noen tilfeller skal, forstås.

Midler til fagkurs for TV, HTV, lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSFs landsmøte i 2015 vedtok å utvide gruppen som kan søke sitt respektive fylke om midler til fagkurs. Gruppen omfatter nå, i tillegg til hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, også lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer.

Hvordan tømme Ipad?

Tillitsvalgte som slutter i vervet må tømme iPaden sin før den leveres til ny tillitsvalgt eller til fylkeskontoret. Her kan du lese hvordan du gjør dette!