Tillitsvalgte

Sjekkliste i forbindelse med HTV/TV valg Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Under finner du en nyttig sjekkliste vi har fått låne av Telemark. Håper den kan gi dere noen tips i forhold til planleggingen av aktivitenene fremover.

Hovedtillitsvalgte og Foretakstillitsvalgte i Vestfold 2018

Her finner du en jevnlig oppdatert oversikt over NSF Vestfolds foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgte i tariffområdene Spekter, KS og Staten, samt tillitsvalgte innen Virke og NHO-Service. Oversikten er oppdatert etter tre kommunesammenslåinger 01.01.2018:

Hva er forskjellen på sykepleier og vernepleier?

 

Både sykepleiere og vernepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, blant annet i medikamenthåndtering. De er likestilt som helsepersonell i helsepersonelloven og må forholde seg til bestemmelsene i forskrift om legemiddelhåndtering. Likevel har de to yrkesgruppene svært ulik kompetanse.

Lønnskartlegging i Vestfold Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Mange virksomheter sliter med å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere, og lønn er et viktig virkemiddel. NSF Vestfold kartlegger derfor lønnsbetingelsene for sykepleiere i fylket. Vi får mange henvendelser fra jobbsøkende sykepleiere om dette, og vi vet at virksomhetene også bruker ressurser på å besvare slike henvendelser.

 

Saksbehandling- tips til fremgangsmåte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Denne flotte brosjyren har vi fått låne av Telemark Fylkeskontor

Her finner du tips og råd til hvordan du som TV/HTV kan ivareta medlemmets rettigheter på en profesjonell måte.

 

Midler til fagkurs for TV, HTV, lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSFs landsmøte i 2015 vedtok å utvide gruppen som kan søke sitt respektive fylke om midler til fagkurs. Gruppen omfatter nå, i tillegg til hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, også lokale faggruppeledere og fylkesstyremedlemmer.

Hvordan tømme Ipad?

Tillitsvalgte som slutter i vervet må tømme iPaden sin før den leveres til ny tillitsvalgt eller til fylkeskontoret. Her kan du lese hvordan du gjør dette!

Resultat av valg på Hovedtillitsvalgte i kommunene

Det har vært gjennomført valg av tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte  i alle Vestfolds 14 kommuner, med unntak av Horten kommune hvor valg av hovedtillitsvalgt vil være i slutten av mars. Mange av har stilt til gjenvalg for to nye år, men noen er nye i vervet.

Les resultatet av valget her.

Gjenvalg av foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgte på Sykehuset i Vestfold

Tone Woll buer ble gjenvalgt som foretakstillitsvalgt, opplyser Ann-Kristin Aas som har vært leder for nominasjonskomiteen i NSF.

Kari Merete Saltvik  og Lise Nordahl er gjenvalgt som hovedtillitsvalgte ved SiV, med unntak av Klinikk for Psykiatri og Rus (KPR). Kari Merete Saltvik er også valgt som stedfortreder for foretakstillitsvalgt. Torgeir Bøe er gjenvalgt som hovedtillitsvalgt for KPR, sier Ann-Kristin Aas videre.