Fylkesleders fredagshilsen

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 25

Det var ingen overraskelse at helse Sør-Øst denne uken fattet vedtak om å gå videre med bygging av nye sykehusbygg på Gaustad og Aker.  Alle de ansattes representanter stemte mot planene, Fagforbundet og Legeforeningen la frem et alternativt forslag om å utsette vedtaket, mens NSFs representant la frem forslag om å endre målbilde slik at byggingen gjøres på Ullevål og Gaustad.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 24

Det er kanskje greit at det snart er ferie - nok en uke kommer fredagshilsenen først på søndag. Men for en uke det har vært. En fabelaktig tillitsvalgtkonferanse avsluttet en hektisk men fin uke.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 23

Store deler av denne uken har jeg vært på møte med de andre fylkeslederne. I NSF er vi kun en frikjøpt politiker i hvert fylke. Vi som har denne rollen har i tillegg til daglig drift av hvert vårt fylkeskontor, også overordnet ansvar det politiske arbeidet i fylket. Det er selvfølgelig mange måter å gjøre det på, og det er alltid inspirerende å høre hvordan de andre fylkene jobber.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 22

Denne uken har jeg både hatt møte med Helsepartiet og hatt fylkesstyremøte. Nye sykehusbygg har vært et gjennomgådene tema. Det har vært vanskelig å pusle sammen bitene for å kunne gjøre seg opp en mening om hva vi mener om fremtidens syekhusbygg.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 21

Denne uken ble det klart at målet vi satte i 2016, om at ingen sykepleiere med mer enn 10 års ansiennitet skulle tjene under 500 000 kroner, ble nådd i de to største områdene der vi har sykepleiere. KS (alle andre kommuner enn Oslo) og Spekter (sykehusene, bla OUS) har anerkjent at de må bruke lønn som et virkemiddel for å rekruttere og beholde den kompetansen våre medlemmer har.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 19

Denne uken er det en forholdsvis lang fredagshilsen, så se på overskriften og les det som passer for dere. Jeg ønsker dere alle en flott helg.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 18

En uke preget av lønnsoppgjøret i flere av de store områdene er forbi. Med brudd i KS (alle andre kommuner enn Oslo) til tross for en rekordgodt tilbud til sykepleirne, setter Unio på en stor prøve.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 17

Denne uken skriver jeg mye om de mange arrangementene vi har ansvar for i mai. Disse gjennomføres for å feire det flotte yrket vi har valgt og det mangfoldet det representerer.

Noen ord om lønnsoppgjørene som pågår eller er avsluttet denne uken kommer man heller ikke unna.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 15

Store saker som nye sykehusbygg, saker til NSFs ladsmøte, heltidskultur og samtaler om hvordan vi skal minske diskriminering har vært tema denne uken.

Fylkesleders fredagshilsen - uke 14

En hektisk uke ble avsluttet med et hyggelig besøk av direktør og ass.direktør for det nye Diakonhjemmet Omsorg AS. Vi har akkurat hatt en virksomhetsoverdragelse av Ammerudlunden til Diakonhjemmet Omsorg AS og jeg ville gjerne vite litt om denne nye ideelle helseaktøren i Oslo.