Fylkesleders fredagshilsen

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 10

Jeg har gått i mange tog her i Oslo de siste 20 årene, men jeg har aldri opplevd et så stort oppmøte som i dagens 8. mars-tog. Hovedparolen i år var "Forsvar selvbestemt abort - fjern nemndene!" og det er tydelig at dette engasjerte mange flere enn det som normalt deltar. Den gamle rekorden var 14 000 deltakere fra 2014, i år sies tallet å være 20 000.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 9

I denne fredagshilsenen vil dere se at mye av det jeg kommenterer, er oppfølging av saker jeg har skrevet om i tidligere. Det er veldig tilfredsstillende å se hvordan saker man har jobbet med, får en avslutning, samtidig er det en kjennsFylkegjerning at det meste av et vi driver med er langsiktig jobbing.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 8

Denne uken startet friskt, med møte i Oslo kommune om nedleggelsen av Lambertseter sykehjem. Kommunen beklaget at vi ikke var varslet om planene for sykehjemmet og vi har laget en plan for hvordan vi skal håndtere denne saken videre.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 7

Med denne fredagshilsenen ønsker jeg dere alle en riktig god helg. Her kan dere lese om fakkeltog, nedleggelse av Lambertseter sykehjem, fagkafe, styremøte i OUS og besøk på Kingosgate bo- og behandlignssenter.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 6

Dette har vært en uke med store konstraster. Nils Rise, fylkesstyremedlem og KHTV i Oslo kommune døde 3 . februar, etter bare et par dagers sykeleie. Resten av uken har jeg vært på flere spennende konferanser.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 5

I dette nyhetsbrevet kan dere lese om at Helse Sør-Øst nå har fattet vedtak om lokalisering av nye sykehusbygg. Vedtaket ble ikke slik vi hadde håpet. Jeg er imidlertid glad for at vi har fått frem vårt budskap i denne saken. Nå får vi fortsette å være konstruktuve. Selv om vi ikke har tro på de planene som er lagt, vil vi fortsette å jobbe for å få til mest mulig innenfor de rammene som er.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 4

Jeg er optimistisk av natur og har tro på at det nytter med gode argumenter. Derfor er jeg glad for at Cathrine Lofthus, styreleder i Helse Sør-Øst, ikke har lagt frem en "blåkopi" av anbefalingen fra Oslo universitetssykehus om å bygge på Gaustad og Aker. Hun skaper imidlertid usikkerhet inntil hun definerer hva som ligger i det "å belyse" et Ullevål-alternativ.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 3

I NSF Oslo er det nå full aktivitet. Denne uken har vært preget av spennende tng som skjer både på dag og kveld.

Jeg ser at disse fredagshilsenene er ganske lange, Jeg gjentar derfor det jeg skrev i en av de første hilsenene. Se på overskriftene og les det som er av interesse.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 2

Et usedvanlig hyggelig gjensyn med sykepleierne fra NHO som var i streik hos oss før jul. gjør at døgnet har beveget seg over til lørdag før denne hilsenen blir publisert. Det var godt å høre at de som hadde vært i streik stort sett ble ønsket velkommen tilbake av kolleger og ledere.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 1

At sykepleiere i NHO tjener mye mindre enn sykepleiere i Oslo kommune, er et stort problem for de det gjelder. Det er også noe som i høyeste grad angår alle andre sykepleiere. I denne fredagshilsenen vil jeg forsøke å forklare hvorfor dette angår dere alle og hvorfor dere må hjelpe oss å spre informasjon om at sykepleier må stille lønnskrav!