Fylkesleders fredagshilsen

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 3

I NSF Oslo er det nå full aktivitet. Denne uken har vært preget av spennende tng som skjer både på dag og kveld.

Jeg ser at disse fredagshilsenene er ganske lange, Jeg gjentar derfor det jeg skrev i en av de første hilsenene. Se på overskriftene og les det som er av interesse.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 2

Et usedvanlig hyggelig gjensyn med sykepleierne fra NHO som var i streik hos oss før jul. gjør at døgnet har beveget seg over til lørdag før denne hilsenen blir publisert. Det var godt å høre at de som hadde vært i streik stort sett ble ønsket velkommen tilbake av kolleger og ledere.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 1

At sykepleiere i NHO tjener mye mindre enn sykepleiere i Oslo kommune, er et stort problem for de det gjelder. Det er også noe som i høyeste grad angår alle andre sykepleiere. I denne fredagshilsenen vil jeg forsøke å forklare hvorfor dette angår dere alle og hvorfor dere må hjelpe oss å spre informasjon om at sykepleier må stille lønnskrav!

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 51

Nå har roen senket seg over Oslo- kontoret, og vi tar nå ferie til 2.januar. Fortsatt gjenstår utsending av julekort og innsending av en høringsuttalelse. Dette er årets siste fredagshilsen. Takk til alle dere som har gitt meg tilbakemeldinger på dem i løpet av dette halvåret.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 50

Det nærmer seg jul og jeg registrerer at flere av de jeg samarbeider mye med, nå runder av saker og begynner å orientere seg mot et nytt år. Det oppleves fortsatt litt uvirkelig hver gang noen sier "God Jul- hvis ikke jeg ser deg". Når jeg sitter her og skriver, slår det meg samtidig at julen og det påfølgende nye året er en god anledning til å starte litt på nytt i noen saker, ta fatt i noe av det man ikke har rukket og kanskje også til å iverksette noen spennende planer.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 49

Det har vært en hektisk og spennende uke i NSF Oslo. Mye tid brukes nå på prosessen rundt "Nye sykehusbygg", dvs. planlagt bygging på Aker og Gaustad der anbefaling fra OUS ble vedtatt torsdag og endelig vedtak skal gjøres i Helse Sør-Øst 13. desember.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 48

Denne uken har jeg vært på Sundvolden hotell og gått fra konferanse til konferanse. Uken startet med to-dagers konferanse for de hovedtillitsvalgte i Oslo. Deretter har jeg deltatt på representantskapsmøtet til Unio og nå de to siste dagene som deltaker på den årlige Unio-konferansen.

Jeg er glad vi har gode muligheter til elektronisk kommunikasjon, for samtidig som jeg er her, skjer
det mye "hjemme" som må håndteres.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 47

Streiken mot NHO ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd tirsdag denne uken. At NHO behandler sykepleierne sine på denne måten gjør meg sint. Medlemmene vi har i NHO som er omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten, hadde fortjent en lønn på nivå med det sykepleiere i andre sektorer har.

En forsinket fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 46

Dramatikk rundt streik og lockout preget slutten av forrige uke. Faktisk så mye at denne fredagshilsenen er forsinket. Etter tre uker med 55 sykepleiere i streik, valgte NHO å bruke lockout, jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at de gjør dette for å tvinge frem et vedtak om tvungen lønnsnemnd. 

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 45

"Tiden flyr når man har det morsomt" er det et ordtak som sier. Jeg konstaterer at jeg må ha det ekstremt morsomt for tiden. Opplever at jeg har avdelingsmøte med de ansatte på Oslokontoret på mandag…..og så er det plutselig fredag. Det er faktisk godt å oppsummere uken så man ser at ting skjer…..