Generalforsamling

Generalforsamlingen fant sted 18. september 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Generalforsamling ble avholdt i Stormen konserthus i Bodø 18. september.
Det ble i år avholdt valg på både leder og styremedlemmer.
Ny leder, Ann Karin Swang starter i vervet 7. oktober. Inntil da fungerer det gamle styret.


Logg deg på med medlemsnummer og passord for å kunne lese mer

Resolusjon fra Generalforsamlingen

På Generalforsamlingen 2017 la styret i LaH NSF frem en resolusjon og følgende vedtak ble fattet:
Resolusjon vedtas og sendes Helseministeren. Brevet med vedlagte resolusjon ble sendt 2. oktober.

Resolusjon til helseministeren.
Her kan du lese rapporten som også ble vedlagt.

«En resolusjon er en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva partene erklærer som enighet etter et møte» (Wikipedia)

 

Generalforsamling 2017 finner sted 20. september

Registrering til Generalforsamlingen (GF), for påmeldte, vil foregå fra 8.00, møt opp i god tid.

Dørene stenger PRESIS 8.30.

Påmeldingen til GF stengte 2 uker før. I tråd med vedtektenes bestemmelser ble saksliste og saksdokumenter til GF kunngjort gjennom e-post til medlemmer og på nettsiden 3 uker før.

Saksliste GF 2017

Generell info:

GF er åpen for alle medlemmer av LaH NSF. Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og LaH NSFs sentralstyre kan foreslå saker for behandling av GF. Sakene må være sendt LaH NSFs sentralstyre minst 2 måneder før GF avholdes. 

Generalforsamlingen 2015

Det ble gjennomført en ekstraordinær Generalforsamling 2015 for å komme i rute med NSFs valgordning.

Generalforsamlingen 2014

I år skal det velges ny leder og nye styremedlemmer til LaH - møt opp og stem frem dine kandidater!