Fylkesleder valgt i Oslo

Bård Eirik kommer fra verv som 2. stedfortredende hovedtillitsvalgt i Oslo universitetssykehus og nestleder i NSF Oslo. Vi gratulerer!

NSF Oslo vil takke Line Orlund for stor innsats som fylkesleder de siste 6 årene.