Fylkesstyremedlemmer i NSF Oslo er valgt

Her er fylkesstyremedlemmene i alfabetisk rekkefølge (etternavn) :


Kari Bue
Therese Heggedal
Cathrine Hoelstad
Birgit Jensen
Ann - Kirstine Kirk
Rolf - André Oxholm
Carina Amelie Skredlund