Fylkesstyret i Oslo

Fylkesstyret startet arbeidet med handlingsplanen for 2021. Det ble gjort vedtak, og det var mange gode diskusjoner. Oslo fylkeskontor ser frem til samarbeid, og ønsker lykke til med det viktige politiske arbeidet.