Støtteerklæring til streikende bussjåfører

Nestleder Eirik Nagel Aldrin og fylkesleder Bård Eirik Ruud

Bussjåførene har sammen med oss andre i samfunnskritiske stillinger, holdt hjulene i gang gjennom en av de vanskeligste periodene i etterkrigstiden. Vi erkjenner at det er problematisk når busstilbudet innstilles, men dette viser også hvor viktig rolle bussjåførene har i hverdagen vår. NSF Oslo håper partene kommer til en snarlig løsning, og i mellomtiden står vi solidarisk sammen med de streikende.