Årets sykepleier og sykepleierleder i Møre og Romsdal

Kriterier – Årets sykepleier:

Prisen Årets sykepleier deles ut til et medlem av NSF Møre og Romsdal som:
• setter sykepleiefaget i front i sitt daglige arbeide
• gjør en ekstra innsats for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste, og et
godt læringsmiljø av høy kvalitet
• utmerker seg som inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og
sykepleierstudenter
• tar initiativ til, og iverksetter nye tilbud til pasienter og pårørende innen
sykepleietjenesten
• opprettholder og videreutvikler en høy etisk bevissthet, og høy etisk standard
blant kolleger og studenter
• gir veiledning av høy kvalitet til studenter og kolleger
• er tydelig, modig og stolt
Prisen består av:
Kunstverk av lokal kunstner samt et diplom.
Prisen kan deles mellom to kandidater.
Ved deling av prisen vil hver av prisvinnerne motta et kunstverk samt diplom,
hvor begge vinnernes navn vil stå.

Kriterier - Årets sykepleierleder:

Prisen Årets sykepleierleder deles ut til medlem av NSF møre og Romsdal som i kraft av å være leder:
• setter sykepleiefaget i front i sitt daglige arbeide
• setter klare mål for sykepleiertjenesten
• har fokus på pasientens behov, og oppnår gode pasientresultater i samarbeid
med de ansatte
• stimulerer til, tilrettelegger for, og utvikler et godt fagmiljø
• skaper et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte
• opprettholder og videreutvikler høy faglig og etisk standard blant kolleger og
studenter
• er tydelig, modig og stolt

Prisen består av:
Kunstverk av lokal kunstner samt et diplom.
Prisen kan deles mellom to kandidater.
Ved deling av prisen, vil hver av prisvinnerne motta et kunstverk samt diplom, hvor begge vinnernes navn vil stå.
Forslagsstiller må være medlem av Norsk Sykepleierforbund

Annonsering av prisene bekjentgjøres på NSF Møre og Romsdal sine nettsider. Prisutdeling skjer i forbindelse med arrangement i regi av NSF Møre og Romsdal.

Dersom det ikke kommer inn forslag som juryen mener fyller kravene, kan en unnlate å dele ut prisen det aktuelle året.

Fylkesstyret i Møre og Romsdal utnevner for hver periode en jury som skal vurdere de innkomne kandidatene til årets sjukepleier / årets sykepleierleder, og bestemmer hvem som får prisen. Juryen består av medlemmer fra fylkesstyret som er fra fra kommune og spesialisthelsetjenesten.

Frist for å sende inn forslag settes til 31.03.2021
Forslagsstiller til den som vinner mottar en bokpakke.

Bruk dokument som ligger under her:

Begrunnet forslag sendes til: more.og.romsdal@nsf.no eller NSF Møre og Romsdal, Øvre veg 30, 6415 Molde.