Ingen jubel, men forberedelser til neste kamp?

Meklingen mellom NSF og KS er ferdig. Det ble enighet og ikke streik.  Dette til forargelse for noen og glede for andre.

Frontfagsmodellen har vist seg å være mer urokkelig enn vi ønsket og derav blir rammen på 1,7 % stående. Dette betyr at økonomien medlemmene får direkte inn på konto vil variere mellom 1400 - 1900 kr pr. år. Konklusjonen er at det ikke lyktes for NSF å forhandle seg ut over frontfaget sine rammer i 2020.

Ja, vi er skuffet. Ja, vi hadde forventet at meklingsresultatet ville være av en synlighet i kroner og øre. Men det er vanskelig å lese ut av møteboken fra Riksmekleren https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2020-055-motebok.pdf eller er det ikke det?

For hva har vi egentlig oppnådd i denne meklingen? Møteboken refererer til 4 punkt:

  1. Felles forståelse av at sykepleiermangelen er kommunenes største utfordring og at dette henger sammen med pasientsikkerhet, kvalitet og tjenestetilbud. Dette legges til grunn for mellomoppgjøret 2021.  Dette betyr at KS mer eller mindre er forpliktet til å prioriterevår yrkesgruppe i forhandlingene til våren. Og i et mellomoppgjør forhandles det hovedsakelig om penger.
  2. Ved permisjon for videreutdanning skal det gis full grunnlønn, etter avtale med arbeidsgiver (HTA kap. 1, § 14.2). Dette sikrer våre medlemmer 100 % grunnlønn ved avtalt utdanning, herunder videreutdanning.
  3. Innen 01.11.21 skal det være inngått lokale avtaler om avlønning for sykepleiere som veileder sykepleiestudenter. Sykepleier får fra den dato betalt for å være veileder for studenter. Hvor mye er opp til resultatet mellom partene i de enkelte kommunene.
  4. Et utvalg bestående av NSF og KS skal se på konkrete tiltak som bidrar til å
    - beholde, rekruttere og mobilisere sykepleiekompetanse
    - sikrer bemanningsstabilitet (her menes det å sikre kontinuiteten i fagmiljø og kvalitetsstempel på helse- og omsorgstjenestene).
    - rammevilkår for ledere

Siste punktet innebærer tydelige signaler om at økonomiske tiltak som endrer tariffbestemmelsene vil være sentralt i dette arbeidet.

Vår konklusjon er at NSF har vært strategiske ved å bli enige med KS med tanke på de 4 overnevnte punktene. Vi visste at det ikke var mye å hente ved å gå i brudd, men har allikevel fått gjennomslag for mange av våre politiske satsingsområder og vi har forpliktet KS inn mot neste mellom- og hovedoppgjør. Ja, vi vet at det ikke merkes i lønningsposen denne gangen.  Det ble ikke stang inn i denne omgangen, men det ble ikke stang ut heller.  Vi har lagt et godt grunnlag for hvordan vi kan dra i land et bedre oppgjør i neste kamp. Og la oss legge til, vi har fått til mer i denne meklingen enn det man kanskje kunne regne med for et lønnsoppgjør for 2020, slik det har utviklet seg.
All ære til forbundsledelsen og de gode hjelperne.
Takk for innsatsen i en lang, lang motbakke.