VAKSINERING

Noen er allerede i gang med de eldste. For å finne oppdatert stoff om Korona-vaksinen kan du gå inn på https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/ . For å lære mer spesifikt om selve vaksineringen og hvem som skal vaksineres, virkning, bivirkning og hvordan denne skal settes kan du lese her: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

I Norge er så langt kun to vaksiner godkjent for bruk. Det er COMINARTY (BioNTech og Pfizer) og COVID-19 (Moderna) men det vil trolig komme flere etter hvert så her må du holde deg oppdatert. De to godkjente vaksinene skal begge settes intramuskulært og den foretrukne injeksjonsplassen for begge disse vaksinen er m. deltoideus. Kjenner du på litt usikkerhet i forhold til hvor den befinner seg? Lenge siden du hadde anatomieksamen? Sjekk ut denne linken.

For å måle opp korrekt på m. deltoideus finner du beinet fremst på skuldra og går 2,5-5 cm ned avhengig av hvor stor pasienten er. Tenk et område med samme trekantfasong som muskelen og stikk innenfor det. Det er ikke lenger anbefalt å aspirere ved intramuskulære injeksjoner og innenfor dette området er sjansen svært liten for å treffe en stor blodåre eller nerve.

Om du som sykepleier får komplikasjoner av den vaksinen du selv får på jobb får så skal dette registreres som yrkesskade. Det samme gjelder om du får Covid-sykdom med komplikasjoner og det er sannsynlig at du har blitt smittet på jobb. Ta kontakt med arbeidsgiver og sørg for at det blir registrert. Du finner generelt stoff om dette på NAV sine sider og mer spesifikt for helsepersonell kan du lese om her.