Viktig informasjon til våre medlemmer som kommer til å ta koronavaksine

For mange sykepleiere er det en selvfølge å si JA til vaksine, men med erfaring fra influensavaksinering vet en at helsepersonell også kan være skeptisk til å ta vaksiner, særlig nye vaksiner som det er usikkerhet rundt.
Vi vet at vi ikke har andre alternativer til å bekjempe denne pandemien, og at vaksinen vil gi beskyttelse både for oss som helsepersonell og for befolkningen.
Det er allikevel frivillig å ta vaksinen. NSF har fått forespørsel om en eventuell vaksineskade vil kunne godkjennes som yrkesskade. En evt. vaksineskade etter covid-vaksine vil både være en yrkesskade og en pasientskade. Erstatningskrav vil kunne fremmes enten under yrkesskadeforsikringsloven eller etter pasientskadeloven. Det er Norsk pasientskadeerstatning som behandler pasientskadeerstatningssakene, men det er arbeidsgivers forsikringsselskap som behandler yrkesskadeerstatningssakene. NSF Møre og Romsdal håper vaksinering lar seg gjennomføre på en god måte både av hensyn til pasienter og helsepersonell.