Endringer grunnet korona

På fylkeskontoret må vi i en periode frem til 1 desember holde hjemmekontor, og begrense all unødvendig reising. Slik som det ser ut nå med stadig nye smitterekorder, er det sannsynlig at disse restriksjonene blir forlenget ut året. Alle våre fysiske møter, opplæringer og arrangement er derfor avlyst ut året. Vi beklager det veldig, spesielt ettersom vi har hatt så mange avlysninger allerede. Det er imidlertid aller viktigst å ta vare på sikkerhet og helse og ikke utsette noen for unødig risiko for smitte, og vi støtter derfor alle restriksjoner fullt ut. Vi vil gjøre vårt aller beste for å overholde reglene som nå gjelder, også privat. Fylkeskontoret med ansatte, adm.leder og politisk ledelse vil allikevel være i drift, og kan kontaktes som før. Benytt kontaktskjema på siden vår, epost nordland@nsf.no eller telefon 99 40 24 09. Vi vil besvare henvendelser som kommer inn, svare ut telefon og annet slik vi pleier. Vi legger også opp til å kunne avholde et fylkesstyremøte og et introduksjonskurs til i år, men det blir digitalt.

Jeg vil be dere alle til å følge nøye med på utviklingen av smitte nå, med tanke på dere selv, familie, venner og pasienter dere jobber nært. Jeg vil også oppfordre alle medlemmer til å holde tett kontakt med HTV med tanke på økt arbeidspress, endrede arbeidsplaner, turnuser og tilgang på smitteutstyr. Likeledes oppfordres alle HTV og tillitsvalgte til å holde kontakt med fylkeskontoret i forhold til det samme.

Som noen av dere kanskje har fått med dere, er meklingen mellom KS og Norsk Sykepleierforbund utsatt til første uken i januar. Dato er ikke klarlagt enda. En viktig del av en mekling er muligheten til å streike, og selv om det aldri passer å streike, er timingen nå ekstra utfordrende med stadig nye smitterekorder i landet. Det er derfor avgjort at det blir en utsettelse, slik at vi har en reel mulighet til å fronte våre krav.

Det er mye som ikke går i riktig retning akkurat nå, men vi får gjøre det beste vi kan alle sammen og håpe på en endring til det bedre snart. Takk for innsatsen dere alle sammen gjør!!   

Med vennlig hilsen

Gjertrud H. Krokaa

Fylkesleder, NSF Nordland