Tillitsvalgte på kurs!

Tillitsvalgte på arbeidstidskurs

Alle tillitsvalgte får god kursing gjennom tillitvalgtopplæringen. Her er en ivrig gjeng samlet på arbeidstidskurs i november 2019. Blant andre Kristin Samuelsen og Adeline Tømmerbakk fra Nordland. Takk for den viktige jobben dere gjør!