Jobber du med årets sykepleier eller årets sykepleierleder?

Foreslå kandidater!
Fylkesstyret legger ikke skjul på at de ønsker seg mange kandidater til de to gjeve prisene: Årets sykepleier 2020 og Årets sykepleierleder 2020.

NSF Rogaland har ofte kontakt med medlemmer som ikke kan få fullrost sin sykepleierkollega eller sin leder godt nok. Om de ikke fremmer forslag vil ikke disse dyktige sykepleierne og deres egenskaper bli løftet frem for resten av sykepleier-Rogaland. Herved er utfordringen gitt!

Fylkesstyret kan kontakte forslagsstillerne om de har behov for ytterligere informasjon om den foreslåtte kandidaten. Videre er det åpnet for at fylkesstyret selv kan foreslå kandidater om det ikke er kommet inn noen forslag på den ene eller begge prisene ved fristens utløp. Fylkesstyret er i så fall forpliktet til å legge de samme kriteriene til grunn som de som er fastsatt for øvrige forslagsstillere.

Forslagsskjema
Du finner forslagsskjema i linkene under. Av publiseringshensyn er disse i pdf-format og må skrives ut og så sendes til rogaland@nsf.no som bilde eller scannet dokument. Ønsker du tilsendt skjemaet i word-format som du kan skrive direkte i, så er det bare å sende en e-post til rogaland@nsf.no og be om det