Foretakstillitsvalgte for sykehusene i Troms og Finnmark

Kicki Eriksson Nytun (t.v. på bildet) bor i Kirkenes, og er foretakstillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset. Hun har innehatt vervet i seks år, og var eneste kandidat til valget denne gangen.

Mai-Britt Martinsen hadde heller ingen motkandidater til valget. Hun bor i Tromsø, og har vært foretakstillitsvalgt ved UNN siden 2002.

Ettersom det ikke var flere kandidater, ble valgene avsluttet ved at fylkesstyret i NSF Troms og Finnmark oppnevnte begge kandidatene.

Vi gratulerer med viktige verv!