God jul, kjære medlemmer!

Takk!

Det har vært et turbulent år på mange vis. Jeg er så stolt av det dere medlemmer har fått til dette året. Selv om vårt fylke ikke har fått det største trykket av smitte, så har det jammen vært nok å gjøre! Dere har stilt opp, fått endret arbeidsoppgaver og hatt lange arbeidsdager. De av dere som har lederoppgaver har hatt ansvar for å endre rutiner, følge opp anbefalinger fra FHI og skaffe til veie nok smittevernutstyr. Beredskapsarbeidet har krevd mye.

Sykepleierne har fått stor oppmerksomhet, det er en bredere og større forståelse av sykepleiermangelen i landet og når sykepleierne beskriver situasjonen i helsevesenet, så blir vi hørt! Mangel på kompetanse og konsekvensene har blitt tydelige. Fortsett den gode jobben dere gjør og gi oss deres historier.

Anerkjennelse

Første uka i januar går vi inn i den siste meklingen fra 2020. Sykepleierne i KS ga et rungende nei til lønnsoppgjøret. Vi så hvor vanskelig det var å komme til enighet med Spekter, Virke og de andre forhandlingene som har vært denne høsten. Frontfagsmodellen har gjort det særdeles vanskelig å vinne fram med kravene våre dette året. Og vi har virkelig forsøkt! 5. og 6. januar mekles det i KS.

Mange er skuffet over at anerkjennelsen kun kommer i form av applaus og ros. Vi setter selvfølgelig pris på ros, men det betaler ikke regningene våre og det gir oss ikke det lille ekstra for å klare å stå i et yrke med tøffe krav. Vi vet mange er slitne nå, men hold ut! Gi hverandre omsorg og støtte slik at dere kommer gjennom denne tiden og kan fortsette i det flotte yrket vårt!

Nye koster og nytt kontor

Som fylkesleder har jeg hatt litt over tre måneder nå på å sette meg inn i den jobben som skal gjøres for dere medlemmer. Åshild og Mari-Ann som nestledere har også vært nye, men bidratt til at det har vært en god start på å sette seg inn i oppgavene.

Medlemmene i Troms og Finnmark er heldige som har et fylkeskontor med erfarne rådgivere, som ledes av vår dyktige administrative leder, Annie. De er verdens beste gjeng å jobbe sammen med! Det ble bestemt at fylkeskontoret skulle plasseres i Tromsø, og heldigvis ble Aud på Hammerfestkontoret med i flyttingen. Nå er hun på vårt nye kontor sammen med Linda, Hans-Yngve, Ann-Sissel, Lee og oss andre, nesten på kaikanten i Tromsø. Gode luftige lokaler med plass til å besøke oss!

Vi i ledertrioen hadde ønsket å komme ut på besøk til dere så fort som mulig, men som dere forstår har dette vært vanskelig. Vi har i lange perioder hatt hjemmekontor, og krysser fingrene for at smitten ikke øker etter jul. Det er vårt mål å jobbe sammen som et lag, da oppnår vi mer og sammen er vi sterke!  Selv om teknologien gir oss gode muligheter, så gleder vi oss til å kunne bevege oss ut til dere.

Noen av dere mangler hovedtillitsvalgte, og dere ønsker vi spesielt å hjelpe for å få dette på plass. Dere får en mye bedre dialog både med arbeidsgiver og oss på fylkesnivå i forbundet når dere har dette mellomleddet.

Håp

Det skjer også mye fint i denne tiden. Vi var svært stolte av å kunne være vert for NSF sitt prosjekt «Art of nursing» og vise fram portrettet av Gro Kiil Larsen – «Breathe». Det fortalte alt om hvordan vi føler oss dette året!

Nå ser vi fram til noen roligere dager før vaksineprogrammet starter opp. Vi går mot lysere tider, og det håper jeg også at du føler.

Tusen takk for innsatsen til hver og en av dere! En riktig god vakt ønskes til deg som skal ta vare på pasientene våre i jula, eller være i beredskap.

God jul og de beste ønsker for det nye året!

Hilsen fra fylkesleder Lena Røsæg Olsen