Interessert i forskning?

Hør om spennende forskningsprosjekter som smitteforebygging på sykehjem, og e-helseprogram for hjertepasienter og forskning tilknyttet Covid-19 og sykepleie. Til slutt vil Marit Kirkevold og Ellen K Grov snakke om forskningsmetoder med gjennomslagskraft.
Webinaret er gratis og åpent for alle.