Lill Sverresdatter Larsen valgt til ny forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Bilde av forbundsleder

- Tusen takk for tilliten. Vi er et forbund som er godt posisjonert for framtida, sa den nyvalgte lederen til stående applaus fra landsmøtet.

Sverresdatter Larsen er særlig opptatt av sykepleiefaglig ekspertise, medlemsengasjement og at NSF i stor grad fronter faget.

Hun har i siste landsmøteperiode sittet i NSFs forbundsstyre og er nestleder i NSF Troms. Hun jobber som førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet.

Sykepleiererfaringen har hun mest fra Universitetssykehuset i Nord-Norge på ulike avdelinger, men flest år på hjerte-lunge-karkirurgi intermediær avdeling.

Seks kandidater

Det var hele seks kandidater til vervet som forbundsleder foran dette landsmøtet – aldri før har så mange stilt til valg i NSFs øverste verv.

Det måtte to valgrunder til, da ingen av kandidatene fikk mer enn 50 prosent av stemmene i første valgomgang. Den sittende forbundslederen Eli Gunhild By fikk nest flest stemmer, men i andre runde fikk Larsen landsmøtets støtte.

Ny ledelse

Med seg i den daglige politiske ledelsen av forbundet får Larsen med seg ny nestleder og andre nestleder som velges senere i dag. Det var 75 kandidater som stilte til valg til de 45 sentrale vervene som velges direkte av landsmøtet. – Det er et historisk engasjement for å stille til verv i NSF, og det skal vi være glade for, sa nominasjonskomiteens leder Irene Kronkvist.

Norsk Sykepleierforbund er med sine 120 000 medlemmer Norges fjerde største fagforening og representerer den største profesjonsgruppen i helsesektoren.