Nominasjonskomiteen for NSF Troms og Finnmark

Nominasjonskomiteen i Troms og Finnmark

Som kjent er NSF Troms og NSF Finnmark slått sammen fra 1. april 2020. På vårt felles fylkesmøte 30. og 31. mars 2020 skal det valges ny fylkesleder, 2 nye nestledere og nytt fylkesstyre. I alt skal det velges 19 personer til viktige verv. Nominasjonskomiteen som skal gjøre innstilling til fylkesmøtet består av 3 medlemmer fra NSF Troms og 3 medlemmer fra NSF Finnmark. Fra Troms ble Anne With Andreassen, Bente Holm Hanssen og Wenche Melkild valgt. Fra Finnmark ble Ellen Inga Hætta Norvang, Ann-Monica Fredheim og Ann-Kristin Andersen valgt. Når nominasjonskomiteen er konstituert vil det komme ut mer informasjon om kommende valg og hvordan man går frem for å foreslå kandidater. Vi har mange viktige verv som skal bekles og vi vil derfor trenge mange dyktige kandidater som kan tenke seg å stille til valg.