NSF Troms og Finnmark har valgt fylkesleder

Lena kommer fra en rådgiverstilling i Senja kommune. Hun har bred erfaringsbakgrunn og kompetanse. Hun har primært sin erfaring fra KS, men har også jobbet lenge i sykehus. I NSF har hun hatt verv siden midten av 90-tallet og har siden 2004 sittet i fylkesstyret til NSF Troms.