NSF Troms og Finnmark har valgt fylkesstyremedlemmer

De faste fylkesstyremedlemmene for perioden 2020-2023 er:

Kristina Eriksson Nytun (Finnmark)

Aud Mariana Bergman (Finnmark)

Lars-Erik Arstad (Finnmark)

Ingelinn Mosand (Finnmark)

Siv-Tone Furu (Troms)

Monica Fyhn Sørensen (Troms)

Catrine Buck Jensen (Troms)

Anna Mohn Sneve (Troms)

Følgende er valgt som 1. varamedlem på fylkesmøte i NSF Troms og Finnmark:

Irene Sørensen (Troms)

Stig Rapana Mathisen (Finnmark)

Resultat av valg av øvrige varamedlemmer til fylkesstyret.

2.vara Troms: Wenche Hamlot

3.vara Troms: Linda Therese Norrie

4.vara Troms: Fred-Tore Larsen

2.vara Finnmark: Leila Olaussen

3.vara Finnmark: Marit Toset

4.vara Finnmark: Lise Svenning