Høykompetent sykepleie i Valdres

Akuttsykepleier Åse Hippe Bolstadbråten er fagleder for Valdres legevakt

Hei! Mitt navn er Åse Hippe Bolstadbråten, og jeg er akuttsykepleier.  Jeg er fagleder for Valdres legevakt som ligger i Valdres Lokalmedisinske senter.  Der har jeg jobbet siden 2007.  Jeg har en allsidig og variert arbeidsdag.  Som operatør ved legevaktsentralen besvarer jeg legevaktstelefoner og nødnett. Gir medisinske råd til innringer, veileder, triagerer og beslutter hastegrad for henvendelser som videreformidles til AMK og legevaktslege. Legevakten kan også koble opp innringer via videooverføring for å vurdere pasienten, eller se omfanget av f.eks. en ulykke.  Ved legevakten behandler vi alle typer skader og sykdom fra barn til den geriatriske pasient. Legevakt i distrikt har lang vei til sykehus, og akutt behandling må derfor startes opp før pasienten transporteres videre.

Som akuttsykepleier har jeg kompetanse til å møte og behandle den akutt kritisk syke  og skadde pasienten. Ved legevakten jobber man  alene som sykepleier på natt, ellers er vi to sykepleiere. Det kan til tider være svært hektiske vakter. Som akuttsykepleier kan man jobbe flere steder i den akuttmedisinske kjeden.  Som fagleder har jeg bl.a. ansvar for å oppdatere og kvalitetssikre prosedyrer. Legge til rette for implementering av ny kunnskap, undervisningsopplegg, medisinteknisk utsjekk av personalet sammen med overlege ved legevakten. Fagutvikling  og forskning er viktig for heve sykepleie i praksis. Hilsen fra ÅseIntensivsykepleier Karianne Garli Vestheim

Hei!  Jeg heter Karianne Garli Vestheim, og er intensivsykepleier med master i klinisk sykepleie. Jeg er 30 år, og født og oppvokst i Valdres.  Jeg er fagleder på Intermediæravdelingen ved Valdres Lokalmedisinske senter, og har jobbet der siden åpningen av avdelingen i 2015.  Mine arbeidsoppgaver som intensivsykepleier er å ivareta pasienter som av ulike årsaker trenger mer spesialisert sykepleie.

Vi har flere spesialsykepleiere som kan bistå for å sikre god sykepleie av faglig kvalitet. Vi utfører sykepleie og behandling som er nokså spesialisert i kommunehelsetjenesten, for eksempel CPAP og blodgassanalysering, blodtransfusjoner, bistå i innleggelse av CVK/Picc-Line og observasjon av pasienter med ulike diagnoser og symptomer hvor bruk av overvåkningsutstyr er en del av jobben.  Min oppgave som fagleder er å sørge for kvalitetssikring, oppdaterte prosedyrer og utvikling av sykepleiefaglig kompetanse. Det er derfor svært gunstig å ha en videreutdanning som er rettet mot denne type behandling og prosedyrer. Hilsen fra Karianne

Valdres lokalmedisinsk senter

Valdres består av seks kommuner med en innbygger tall på 18.000, det er også en viktig turistdestinasjon med 19 000 hytter. LMS tilbyr derfor ikke bare sine tjenester til befolkningen i Valdres, men også til alle som er i kommunene.

Valdres Lokalmedisinsk senter ligger 10 mil fra nærmeste lokalsykehus og 18 mil universitets sykehus. LMS har interkommunale tjenester som legevakt, jordmortjeneste og intermediæravdelingen med KAD plasser for somatikk og rus/psykisk helse samt døgnplasser til DPS Gjøvik.

Sykehuset innlandet tilbyr også tjenester på LMS. Dette er: dialyse, røntgenavdeling, kreftpoliklinikk og spesialist poliklinikk. 

Filmen om Valdres Lokalmedisinske senter