Jeg er helsesykepleier

Helsesykepleiere i Kongsvinger under smitteutbrudd i adventstiden

Hei!  Jeg jobber som helsesykepleier på to barneskoler i Kongsvinger, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag!  Som helsesykepleier jobber jeg helsefremmende og forebyggende med barn og unge. Det beste med jobben er relasjonene man opparbeider seg med elevene. Den vanskelige delen av jobben er møtet med barn og unge som ikke har optimale hjemmeforhold, eller de som ikke får den oppfølgingen de har behov for, enten hjemme, på skolen, eller fra andre instanser.

På barneskolene møter jeg elever fra 1. - 7. klasse. Vi har faste oppgaver som helsesamtaler på 1. trinn, vaksinering og måling av høyde og vekt. Vi har også undervisning på ulike trinn, om vold og overgrep, fysisk og psykisk helse, psykologisk førstehjelp og pubertetsundervisning. Undervisning er en viktig oppgave, da vi her kan gi lik informasjon og kunnskap til alle elever. Jeg har også individuelle samtaler med elevene, enten ved «åpen dør» eller avtalte samtaler. Vanlige temaer i samtalene er trivsel på skolen, sosiale forhold, hjemmesituasjon, sorg, tristhet og stress, engstelse og redsel, følelser og pubertet. Det er som oftest psykisk helse, men også noe fysisk helse. Vi samarbeider med lærere, PP- tjenesten, fastlege, barnevern, psykolog, psykiatrisk sykepleier, BUP, ergoterapeut og fysioterapeut.Helsesykepleier Linda Langfoss Utgård i Kongsvinger Kommune

Koronaperioden har selvfølgelig lagt noen begrensninger og utfordringer for meg som helsesykepleier, som har gjort at man må tenke kreativt og annerledes. Noe av tiden min på skolen har gått med til koronaarbeid. Samtidig synes jeg det er fint at det er kommet frem at smittevern er en del av helsesykepleieryrket. Jeg har stor beundring for elevene, som er tilpasningsdyktige og flinke til å forholde seg til retningslinjene, til tross for store endringer i hverdagen deres.  Jeg mener at helsesykepleier gjør en viktig jobb i samfunnet, da tidlig innsats kan være avgjørende for fremtiden til barna. Helsesykepleier kommer tidlig i relasjon med familiene.

Hilsen fra Linda Langfoss Utgård