NSF Innlandet i møte med KS Innlandet – Helsefellesskapet

Møtedeltager fra KS og NSF

Fra v: Nestleder Inger Amb og fylkesleder Ida Høiby fra NSF Innlandet, rådgiver Sverre Sætre, Sykehuset Innlandet og rådgiver Kristin M. Lorentzen fra KS

Kristin M Lorentzen, KS rådgiver og Sverre Sætre, SIHF rådgiver møttes for og ta en prat om helsefellesskapet vedtatt i Stortinget i september 2019 for å utvikle en helsetjeneste slik at pasientene ikke skal bli kasteballer mellom sykehus og kommune. De skal få god oppfølging og føle seg trygge. Statsminister Erna Solberg oppfordrer til at de ulike behandlingsinstitusjonene definerer hverandre som partnere og ikke parter.

De mest sårbare pasientene lider mest under at kommuner og sykehus ikke samarbeider godt nok. De havner da mellom 2 stoler. Det er på høy tid å utvikle helsetjenestene for å unngå at pasientene havner mellom to stoler. Avtalen innebærer at kommunene tar en aktiv og forpliktende rolle når helsetjenesten skal utvikles.

De prioriterte områdene er barn og unge, pasienter med alvorlig psykiske problemer og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske sykdommer.

Helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende 42 kommuner i Innlandet. Det skal være representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, pasienter og brukere som skal møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for og finne gode lokale løsninger.  Helsefellesskapet skal organiseres på 3 ulike nivåer. Under de 2 ordnede nivåene er den spennende gruppa med et faglige samarbeidsutvalg. Dette er arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene.

En ting er sikkert. Det kommer ikke til og bli mer penger inn i helseforetakene, det er mangel på helsepersonell og når en samtidig vet at de fleste ønsker og bo hjemme så lenge så mulig, må det legges til rette for gode tilbud med oppfølgingsteam ute i regionene lokalt i Innlandet.  

Et informativt møte mellom KS og NSF – Innlandet, hvor det handler om og gjensidig informere hverandre og være med og påvirke systemene slik at det blir et system som faktisk blir et gode for pasientbehandlingen framover.