Populær hovedtillitsvalgt

Marit Linnerud, hovedtillitsvalgt i Øyer kommune

Hovedtillitsvalgt Marit Linnerud i Øyer kommune

Norsk Sykepleierforbund i Innlandet har mange hovedtillitsvalgtsområder (HTV-områder) med modige, tydelige, stolte og flinke hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte. Våre tillitsvalgte er valgt av sine medlemmer for å være deres talspersoner og representanter. Det er stor variasjon i størrelsen på HTV-områder.  Fra store divisjoner i Sykehuset Innlandet til kommuner med bare en håndfull medlemmer. Og nettopp antallet medlemmer er en viktig faktor  som er med på å avgjøre om, - og evt. hvor mye frikjøpt tid den tillitsvalgte får, for å utøve vervet.  Og uavhengig av frikjøp bruker mange av dem også fritid på oppgaven.  

For kort tid siden fikk vi en hevendelse fra et medlem som ville sende en hyllest til Hovedtillitsvalgt i sin Kommune;

"Jeg har bare så lyst til å uttrykke en hyllest til Marit Linnerud som er HTV. For oss Helsesykepleiere i Øyer har hun har stått på for oss.  Hun har jobbet under særdeles dårlige vilkår med taushet, ignorering og trenering. Likevel har hun stått på for oss; like rolig, saklig og rakrygget. Resultatet ble bedre enn vi kunne forventet under de vilkårene som er."

Vi slutter oss til heiagjengen, og oppfordrer alle medlemmer til å vise sine tillitsvalgte at de setter pris på jobben de gjør.