Røde Kors-tjeneste i Jemen

Hilde Marie Nilsen fra Hamar, på jobb for Røde kors, i Aden i Jemen

Hei!  Sender dere et lite reisebrev fra Jemen, hvor jeg befinner meg som utenlandsdelegat for ICRC ( International Red Cross/ Crecent).  Vi er her for å hjelpe til i et Covidsenter plassert i Aden i Jemen.  Vår rolle som sykepleiere er å observere og tilføre kunnskap hvor det mangler hos de lokale sykepleierne.  Det som er fantastisk er  at de  lokale sykepleierne  her er veldig flinke og kunnskapsrike slik at vår rolle blir å tilføre kunnskap utfra deres ønsker. Hygiene er kanskje der vi kan tilføre mer kunnskap, der ser vi at det syndes mye.

Smittevern i Jemen

 Vi er nå i en slik situasjon at vi ikke får reise og jobbe på Covidsenteret pga. en hendelse hvor det ble kastet en såkalt "soundbomb" mot sykehuset. Dette må etterforskes og i mellomtiden må vi holde oss i huset og har totalt portforbud. Det er frustrerende men samtidig setter vi alle pris på at sikkerheten blir prioritert høyest.

Så etter ca. en uke vi er tilbake på sykehuset. Starter uken med undervisning ift. Covid 19 for lokalt ansatte på vårt feltsykehus  samt  fra et lokalsykehus i Aden.  Vi har  restriksjoner på å ta bilder, så det blir begrenset hva jeg kan vise dere. Hilsen fra Hilde Marie Nilsen