Sykepleier i begivenhetenes sentrum

Å jobbe i fullt smittevernutstyr er dagligdags på infeksjonsavdelingen

Hei! Allerede i februar/mars begynte vår infeksjonsmedisiner å snakke om at vår avdeling kunne bli fylt opp av pasienter med covid sykdom. Vi var spent på om det kom til å bli mange innlagte på samme tid. Jeg er så gammel at jeg husker at vi bemannet opp avdelingen for å møte HIV epidemien. Da kom det få innleggelser hos oss. Covid - 19 epidemien kom plutselig med mange innleggelser på vår avdeling.  Vi var forberedt. Vi håndterer smittsomme tilstander daglig. Er vant til å sette oss inn i nye prosedyrer siden vår pasientgruppe er så allsidig. Pasienter med alle slaget diagnoser kan få smittsomme tilstander.

Mange har spurt meg om jeg er redd for å bli smittet. Jeg har jobbet her i 34 år. Har aldri blitt smittet av pasienter. Vi er godt trent på å hvordan vi skal håndtere smitte, og har en godt tilrettelagt avdeling med sluser foran alle rommene fylt med nødvendig utstyr, og mange rom med egne skyllerom. Alt dette var på plass da covidpasientene plutselig kom.

Spesialsykepleier Solveig M. Rakvaag ved infeksjonsavdelingen på Lillehammer

Det jeg opplevde som den største utfordringen var arbeidsmengden. Mange av disse pasientene trenger noen hos seg det meste av tiden. Tilstanden kan endres fort. Vi var ikke bemannet til å ha så mange dårlige pasienter. Vi fikk ganske raskt personell fra andre avdelinger, sykepleierstudenter og medisinstudenter. Disse gode hjelperne tok raskt inn opplæring og var en utrolig god hjelp.

Nå står vi i en helt annen situasjon. Det er full drift som vanlig, og i tillegg har vi  alle som skal testes på mistanke og isoleres ca. 1 døgn. Vi ser viktigheten av det, men også utfordringene ved at pasienter må vente noe på undersøkelser og behandling, og at det blir mye flytting av pasienter mellom avdelingene. Det beste er jo at pasienten kommer på rett avdeling med rett kompetanse ved innleggelse.

Så ser jeg også hver dag at det er en utfordring for pårørende å ikke fritt kunne få være på besøk hos sine når de er syke. Vi vurdere alle spørsmål individuelt og prøver å legge til rette. Siden det er bare enerom hos oss synes jeg vi klarer det godt, men vi ser at pasientene savner sine pårørende.

Så til slutt. Jeg er ikke redd for å bli smittet av pasientene. For meg er det en utrolig takknemlig oppgave å få utøve sykepleie ved pasientens seng. Jeg tenker mer på om vi som kollegaer kan smitte hverandre. Vi jobber tett sammen med mange. Jeg oppsøker ikke mange på min fritid i frykt for å bære med meg smitte. Nå venter jeg bare på vaksinen.

Vennlig hilsen fra Solveig