Det blir uravstemning i KS

Nærmere informasjon om den praktiske gjennomføringen av uravstemningen vil komme. Avstemningen vil åpne i løpet av onsdag 30. september og ha frist torsdag 15. oktober klokken 16.00

Nå er det opp til medlemsdemokratiet å engasjere seg og delta i avstemningen. Avstemningsresultatet er bindende for forbundsstyret dersom 50 prosent av medlemmene i tariffområdet har stemt for resultatet, eller minst 67 % har tatt del i avstemningen. Blir forhandlingsresultatet forkastet, blir NSF og KS innkalt til mekling. Dersom det ikke blir enighet, vil NSFs medlemmer være i streik fra begynnelsen av november.