Informasjon om gjennomføring av elektroniske valg av HTV og FTV i Vestfold og Telemark

Fylkesstyret har vedtatt at der hvor sittende foretaks- eller hovedtillitsvalgt stiller til gjenvalg, skal valget administreres av fylkeskontoret. De det gjelder må ta kontakt med oss på fylkeskontoret med forslag til datoer for valg. I elektroniske valg hvor fylkeskontoret har ansvaret skal villighetserklæringer/forslagsskjema sendes til følgende e-postadresse: post.vestfoldogtelemark@nsf.no

Det er viktig at villighetserklæringene ikke sendes som PDF. Vi er avhengig av å kunne redigere bort noen personopplysninger før vi legger de inn i valgsystemet i Enalyzer. Det kandidaten skriver om seg selv i villighetserklæringen, vil bli brukt i presentasjonen i det elektroniske valget.

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt sender ut informasjon til sine medlemmer om hvordan valget skal gjennomføres. Det vil si frister for innsending av forslag på kandidater, samt dato for gjennomføring av valg.