Ja, nå kan det bli sykepleierstreik!

Vi skulle gjerne sett at alle var med å stemme, men deltakelsen på 42 % er en stor økning fra forrige uravstemning, og forbundsledelsen har hørt på dere! Dette sier nyvalgt fylkesleder Randi Askjer.

Det gjør at Norsk Sykepleierforbund (NSF) har varslet KS om at det kan bli streik, og at vi nå ber om mekling hos Riksmekleren for å oppnå et bedre resultat.

Streik er ikke et virkemiddel sykepleiere ønsker å ta i bruk, men det er vårt lovlige virkemiddel for å synliggjøre det vi mener er viktig, og nå er det viktig å si ifra!

Det vi er mest opptatt av er sykepleiermangelen, som vi merker både i de store kommunene og ute i distriktene. Flere varsler om stillinger som ikke blir besatt av sykepleiere, bekymrede helsefagarbeidere som ikke ønsker ansvar de ikke har kompetanse til, osv. Ett åpenbart eksempel fikk vi nå i Tromsø hvor en hel avdeling måtte stenges på grunn av sykepleiermangel. Det er ikke slik vi vil ha Norsk helsevesen, derfor sier vi fra! Sykepleieryrket må være et yrke til å leve av, leve med og leve for. Det handler både om en anstendig lønn, forsvarlige arbeidsforhold og arbeidstid!

Hvis meklingen ikke fører til et akseptabelt resultat, er vi klare for streik.