Monica Dalseth er årets sykepleieleder 2020

Bilde av Monica Dalseth, vinner av årets lederpris. Prisen ble overrakt av nestleder Margareth Horn og Fylkesleder Randi Askjer på NSF Vestfold og Telemark sin fagpolitiske konferanse på NSF fylkeskontor i Porsgrunn 29. september.Prisen består av et gavekort på kr. 5000,- og et litografi av Vestfold kunstneren Åke Berg. Forslagstiller og juryens begrunnelse for tildelingen kan du lese her under.NSF Vestfold og Telemark gratulerer!  

Prisen ble overrakt av nestleder Margareth Horn og Fylkesleder Randi Askjer på NSF Vestfold og Telemark sin fagpolitiske konferanse i dag.

Konferansen ble gjennomført som et webinar med noen få inviterte gjester, på NSF Vestfold og Telemark sitt nyinnflyttede fylkeskontor i Porsgrunn.

Prisen består av et gavekort på kr. 5000,- og et litografi av Vestfold kunstneren Åke Berg.
Forslagstiller og juryens begrunnelse for tildelingen kan du lese under.
NSF Vestfold og Telemark gratulerer!

Utdeling av årets lederpris i 2020, Norsk Sykepleierforbund Vestfold
 

Det er innen frist innkommet ett forslag på aktuell kandidat:

Soneleder Monica Dalseth, sone 8 Klokkeråsen, Tønsberg kommune

Forslagsstiller er:

Sandra Linnea Arntsen samt 17 kolleger. Forslagsstiller har levert en svært omfattende og god begrunnelse som går på et bredt spekter av gode lederegenskaper både faglig og administrativt. I hverdagen legger denne lederen vekt på

Trivsel og arbeidsmiljø

Ergonomiske forhold for de ansatte hjemme hos pasientene

Varm omtenksomhet for de ansattes psykiske utfordringer i utøvelsen av sykepleie

Løsningsorientert

En støttende leder som motiverer til kurs, seminar og videreutdanninger

Høy faglig kompetanse hos alle yrkesgrupper

Avhjelper helgebemanning ved behov for at den skal bli forsvarlig

Faste møtepunkter for informasjon og formulering av tydelige krav og mål

Fokus på NEWS og betydningen av å oppdage forverring tidligere

Gjennomføring av sårbehandling

Ansvarlige fagpersoner på sår, diabetes, lunge, demens

Avansert klinisk sykepleier er innsatsleder

Lydhør for ansattes innspill og forslag, ser muligheter og ikke hindere

Samvær med ansatte i lunsjen og praktiserer åpen kontordør

Ukultur blir tatt tak i, likeledes etiske dilemma

Ekspertise blir innhentet til å undervise ved behov, for eks. fra sykehuset

Konklusjon:

Årets lederkandidat fremstår som en verdig kandidat og en rollemodell for andre. Det er beskrevet en leder som oppnår gode resultater for pasientene gjennom de ansatte som ses, høres og verdsettes. Gratulerer!

Mvh

Juryen bestående av

Charlotte Arentz Hagen

Asbjørg Tåtøy

Rigmor Føske Johnsen