Ny fylkesleder i NSF Vestfold og Telemark 2020 - 2023

Randi Askjer kommer fra verv som nestleder i fylkesstyret i Vestfold og jobber som fagsjef hos fylkesmannen. Vi gratulerer!

NSF Vestfold og Telemark vil takke tidligere fylkesleder i Telemark, Lillian Elise Esborg Bergane og avtroppende fylkesleder i Vestfold, Lisbeth Rudlang. Vi takker for innsatsen gjennom henholdsvis 5 1/2 og 13 1/2 år. Vi ønsker dere lykke til videre.