Nytt fylkesstyre NSF Vestfold og Telemark 2020 - 2023

Fylkesleder Randi Askjer
Nestleder Margareth Horn
Syv styremedlemmer: 
Inger Ann Aasen
Birte Marten Oswald
Siri Sørli
Mona Karlsen
Kirsten Eika Amsrud
Kari Merete Saltvik
Unni Kiøsterud Tufte

Faggrupperepresentanter Line Korsvik, akuttmottaket SIVHF og Birgit Kastet, intensivavdelingen STHF 

Studentrepresentanter Mia Malen Larsen Gjetrang USN Bakkenteigen og Karl Ernest Koch USN Porsgrunn

Varamedlemmer:

1. varamedlem Sissel Austberg 

2.vara Sarah Jane Lloyd

3.vara Lise Nordahl

4.vara Aina Slettom

5.vara Maria Elaine Gøytil

6.vara Glenn Erik Aaeng

7.vara Anne Marit Dahlsrud