Pernille Simonsen er vinner av Sykepleierprisen 2020

Bilde av Pernille Simonsen, vinner av sykepleierprisen 2020

Pernille Simonsen jobber som teamsykepleier innenfor fagene ortopedi, gynekologi, urologi og kar ved preoperativ klinikk, Sykehuset i Vestfold. Hun fremstår som en dyktig, målrettet, pasientsentrert, tydelig og stolt sykepleier med kunnskapsbaserte begrunnelser i et stort tverrfaglig miljø.

Forslagstiller er Randi Oshaug som med seg på forslaget har seksjonsleder, ass. seksjonsleder, helsesekretærer og sykepleiere ved kirurgiske poliklinikker og preoperativ poliklinikk.

Begrunnelsen er grundig og svarer utfyllende på alle komponentene som er av betydning for å skulle kunne tildeles sykepleierprisen:

 • Utøvelse av sykepleie
 • Kvalitativ god veiledning til studenter og/ eller kolleger
 • Fagutvikling og læringsmiljø
 • Inspirator
 • Konkrete eksempler på initiativ og iverksetting av nye tilbud til pasienter og pårørende
 • Etisk bevissthet opprettholdes og videreutvikles blant kolleger og studenter

Juryen vil spesielt fremheve kandidatens evne til

 • nytenkning og gjennomføring av f. eks undervisningsfilm og aktuelle digitale verktøy ved for eks. pasientkonsultasjoner
 • veiledning og undervisning av studenter og kolleger
 • fagutvikling på tvers
 • profesjonell tilnærming til faglige utfordringer
 • strategisk tenkning for å kunne gjennomføre nye pasientrettede tiltak
 • bevisst, målrettet og fremtidsrettet arbeid for å optimalisere pasientenes forberedthet før kirurgi

Konklusjon:

Kandidaten fremstår som en dyktig, målrettet, pasientsentrert, tydelig og stolt sykepleier med kunnskapsbaserte begrunnelser i et stort tverrfaglig miljø.

En verdig vinner av årets sykepleierpris.

Gratulerer!

Mvh juryen bestående av

Charlotte Arentz Hagen

Asbjørg Tåtøy

Rigmor Føske Johnsen