Roger Lyng er vinner av Sykepleierprisen 2020

Bilde av Roger Lyng, vinner av Sykepleierprisen 2020

Roger Lyng jobber som sykepleier i ambulansetjenesten ved Sykehuset i Telemark HF. Han brenner for faget og har et genuint ønske om at alle skal lære så mye som mulig. Han går inn i alle situasjoner med et sterkt faglig fokus. Han er faglig sterk innen prehospital tjeneste, og han lar sykepleierkompetansen komme tydelig frem.

Forslagstillers begrunnelse

Forslagsstiller er Bjørn-Andre´ Halvorsen

Roger Lyng er en tydelig sykepleier som tar faget med seg inn i ambulansetjenesten. Han er faglig sterk innen prehospital tjeneste, og han lar sykepleierkompetansen komme tydelig frem. Han er godt likt av sine kollegaer, og har godt omdømme i ambulansetjenesten. Roger er veldig flink til å dekke de basale og akutte behovene hos pasientene han møter prehospitalt, samtidig som han møter dem med trygghet og omsorg. Når han avleverer pasientene i akuttmottaket, opplever sykepleierne i akuttmottaket at han bruker hele sykepleierkompetansen sin til å beskrive pasientens sykdomshistorie på en svært god måte. Han presenterer pasientens aktuelle problemstilling konkret og «to the point». Roger er godt likt av lærlingene, og fremstår som en god rollemodell, spesielt siden han kan dele sine kunnskaper både som ambulansearbeider og sykepleier. Han øver gjerne litt ekstra med lærlingene, hvis han ser det er behov for det. Roger er kjent som en «ja-type» som alltid stiller opp. Han brenner for faget og har et genuint ønske om at alle skal lære så mye som mulig. Han går inn i alle situasjoner med et sterkt faglig fokus.

Roger har valgt å dedikere hele sykepleierkarrieren sin i ambulansetjenesten. Både pasienter, arbeidsgiver og kollegaer er takknemlig for at Roger er en tydelig, modig og stolt sykepleier inn i prehospitale tjenester.

NSF Vestfold og Telemark gratulerer så mye.