Årets sykepleierledere og Årets sykepleier er kåret

Årets sykepleier og sykepleierledere 2020, i Trøndelag

I dag har vi en skikkelig gladsak til dere! Vinnerne av årets sykepleierleder og årets sykepleier i Trøndelag er nemlig kåret!

Kriteriene for prisene er:

  • Årets sykepleierleder: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleierledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærer(e) av faget sykepleie.
  • Årets sykepleier: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle eller profilere sykepleierfaget på en positiv måte
  • Felles kriterier for begge prisene: Kandidaten(e) må være medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Årets sykepleierlederpris går til en ledergruppe som inspirerer, motiverer og er kulturbærere av sykepleierfaget.Ledergruppen består av to ledere som beskrives som en duo som utfyller hverandre så godt at man ikke kan snakke om den ene uten og også ta med den andre.

De beskrives som to som får fram det beste i sine ansatte, er opptatt av å heie alle fremover og bygge hverandre opp. De har alltid en åpen dør og strekker seg langt for sitt personale. De er svært fagfokuserte, motiverer de ansatte til å søke videreutdanning og stimulerer / legger til rette for at ansatte skal få delta på relevante kurs. De setter pasienten i fokus, er til stede i avdelingen, gjennomfører tavlemøter og deltar i faglige diskusjoner rundt behandling av den enkelte pasient.

De oppfordrer til etisk refleksjon rundt både vanskelige og hverdagslige situasjoner. De jobber samstemte for et godt arbeidsmiljø, blant annet har de innført helsefremmende turnus og er fleksible i forhold til personalets ønsker og behov. Avdelingen har lavt gjennomtrekk og scorer høyt i arbeidsmiljøundersøkelser, spesielt under punkt som omhandler forhold til lederne. De omtales som to ledere som er fagfokuserte, inkluderende, modige og begeistret.

Årets sykepleierlederpris går til Hilde Folden og Cecilie Røli, henholdsvis avdelingssykepleier og ass. avdelingssykepleier , Medisin A, Sykehuset Levanger

Cecilie Rødli og Hilde Folden, årets sykepleierledere i Trøndelag 2020
Foto: Privat

Årets sykepleierpris går til en spesialsykepleier som har vært med på å utvikle og profilere sykepleiefaget på en positiv måte.

Hun beskrives som en sykepleier som, fra starten av yrkeskarrieren, engasjerte seg i tema man manglet nok kunnskap om innen sitt fagområde. Hun er engasjert i forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har vært med i utarbeidelse og implementering av nye behandlingsmetoder, og utviklet en bedre sykepleiefaglig kompetanse og engasjement i sitt fagmiljø.

Hun er en pioner innen sykepleieforskning, og har ledet flere nasjonale forskningsprosjekt og samarbeider internasjonalt. Flere artikler er publisert i kjente internasjonale tidsskrift. Hun kan vise til gode resultater med trygg og bedret behandling for pasientgruppen.

Årets vinner står for en høy sykepleiefaglig kompetanse, og har en utpreget evne til å begeistre sitt fagmiljø for sine nye ideer innen faget. Hun er en dyktig foredragsholder som formidler sykepleiefaget på en enkel og engasjerende måte. Hun har stor arbeidskapasitet, stort pågangsmot og en enorm gjennomføringsevne. I tillegg er hun en dedikert og god spesialsykepleier som også jobber klinisk med de aller sykeste pasientene.

Hun er alltid engasjert, blid og positiv, beskjeden på egne vegne, godt likt i miljøet og er flink til å se den enkelte. Hun er en person som sjelden sier nei, hun er hjelpsom, dyktig, tenker helhetlig og setter pasientens beste i sentrum.

Årets Sykepleierpris går til Laila Kristoffersen, intensivsykepleier PHD, Nyfødt intensiv, St. Olavs hospital.

Foto: Privat

Vi gratulerer så mye til vinnerne, og gleder oss til vi kan møte dere personlig for å overrekke premien deres.