Informasjon om gjennomføring av elektroniske valg av hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte i Trøndelag

I henhold til våre vedtekter er oddetallsår valgår. Innen 1.mars skal det velges tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte.

På grunn av koronarestriksjoner er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å arrangere fysiske medlemsmøter. De fleste valg vil derfor foregå digitalt. Medlemmene får altså tilsendt en lenke til valget, der vil de kunne lese presentasjon av kandidatene, for de områdene som har nominasjonskomité vil man kunne lese deres innstilling, og man vil kunne avgi sin stemme.

For de områdene hvor det kun er én kandidat til vervene som hovedtillitsvalgt og/eller foretakstillitsvalgt er det mulig for fylkesstyret å oppnevne disse for den kommende perioden.

Fylkeskontoret kan være behjelpelig med å arrangere digitale valg, og sittende hovedtillitsvalgt kan ta kontakt ved behov for bistand.

Fylkeskontoret ønsker alle godt valg.