Valg av hovedtillitsvalgte Bergen kommune

NSF har i dag 3 hovedtillitsvalgte (HTV) i 100% frikjøp i Bergen kommune og annen hvert år er det valg av hovedtillitsvalgte.

For å kunne stille til valg må du være medlem av NSF og fast ansatt i Bergen kommune. Kandidater må foreslås av andre medlemmer i kommunen, samt si seg villig til å stille til valg. At kandidatene man foreslår også er villig til å faktisk stille til valg må være avklart FØR man sender inn forslag.

Valg vil foregå elektronisk. Frist for å melde kandidater settes til onsdag 20.januar.

Kandidater meldes via mail til Christoffer Kviteberg, utvalgtillitsvalgt i Etat for sykehjem, på christoffer.kviteberg@bergen.kommune.no. Merk emnefeltet med «VALG HTV».