Valg av tillitsvalgte 2021

Bilde av stemmeseddel.

Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før valget finner sted.

Innkalling til medlemsmøte minst to uker før valget finner sted.

Frist for å ha gjennomført valg er 1. mars.