COVID-19 undersøkelse blant diabetessykepleiere

Funnene viser at diabetessykepleiere over hele Europa har sett betydelig økning i både fysiske og psykologiske problemer hos personer med diabetes under COVID-19 pandemien. Dataene viser også at den kliniske virksomheten for diabetespopulasjonen har blitt betydelig påvirket. Under fortsettelsen av COVID-19-situasjonen haster det å tilpasse og tilrettelegge tjenesten for å minimere innvirkningen av pandemien på diabetespopulasjonen.

Prosjektet ble ledet av Rita Forde og Angus Forbes v/ Kings College, London. DiaBEST forskningsgruppe ved Høgskolen på Vestlandet deltok i dette samarbeidet.

Her finner du artikkelen i sin helhet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33314244/